2019

Ειδήσεις Δόμησης – Νέα Δόμησης (έτος 2019)

Σέρρες: 935.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση του Λυκείου Πεντάπολης

Το ποσό των 935.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του -εξαιρετικής αρχιτεκτονικής- Λυκείου Πεντάπολης εγκρίθηκε μετά την κατάθεση σχετικής ολοκληρωμένης πρότασης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.