2019

Ειδήσεις Αλουμινίου – Νέα Αλουμινίου (έτος 2019)

Spal: Κάνε το σπίτι σου ενεργειακό

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Spal βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 18.000 τ.μ. με 5.000 τ.μ. στεγασμένο χώρο που περιλαμβάνει χώρο παραγωγής 3.500 τ.μ. εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα υψηλής παραγωγικής ικανότητας.