2019

Ειδήσεις Αλουμινίου – Νέα Αλουμινίου (έτος 2019)

Europa Profil Αλουμίνιο: Παρουσία στην Ημερίδα της ΠΣΥΠΕΝΕΠ με θέμα «Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (nZEB) σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία & Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας»

Στα πλαίσια  της ετήσιας στήριξης των ενεργειών του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΣΥΠΕΝΕΠ) η Europa θα παρευρίσκεται στην ημερίδα του συλλόγου με θέμα «Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης...