2018

Ειδήσεις Αλουμινίου – Νέα Αλουμινίου (έτος 2018)

Φορολογικά κίνητρα ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς επίτευξη στόχων της ΕΕ

«Οι μηχανικοί πρέπει να είμαστε πρωτεργάτες στο να μεταδώσουμε στους πολίτες ότι οι ηλεκτρονικές διαδικασίες αλλάζουν τις σχέσεις και τη νοοτροπία στις συναλλαγές μας» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.