Αυξάνεται η εξάρτηση της Ε.Ε. από εισαγωγές ενέργειας

Ε.Ε.

Παρά τους διακηρυγμένους στόχους και τις επίμονες προσπάθειες να περιοριστεί η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία και άλλες χώρες, η εξάρτηση βαίνει αυξανόμενη.


Η εικόνα είναι βεβαίως πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα, αλλά συνολικά τα 28 κράτη μέλη καλύπτουν περισσότερο από το ήμισυ των αναγκών τους σε ενέργεια με εισαγωγές.

Αρκετά υψηλή είναι η εξάρτηση της ισχυρότερης ευρωπαϊκής οικονομίας, της Γερμανίας, γεγονός που εξηγεί και την επιφυλακτική κάποιες στιγμές στάση του Βερολίνου σε πιέσεις των Βρυξελλών έναντι ρωσικών ενεργειακών.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, που παρουσιάζονται σήμερα, το 2016 η Ε.Ε. εισήγαγε το 53,6% της ενέργειας, που κατανάλωσε.

Το αντίστοιχο ποσοστό το 2000 ήταν κοντά στο 45%.

Από το 2004 και έπειτα η ενεργειακή εξάρτηση κυμαίνεται σταθερά πάνω από το 50%.

Έφτασε στο απώγειό της το 2008 (54,5%), περιορίστηκε ελαφρά λίγα χρόνια αργότερα, και τα τελευταία έτη ενισχύθηκε εκ νέου.

Στην Ελλάδα το ποσοστό εξάρτησης ήταν περίπου 75% το 2016 έναντι περίπου 70% το 2000.

Ποιες χώρες εμφανίζουν την υψηλότερη εξάρτηση

Την μικρότερη με διαφορά εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας εμφανίζει η Εσθονία (6,8%), ενώ ακολουθούν η Δανία (13,9%), η Ρουμανία (23,2%), η Πολωνία (30,3%), η Σουηδία (30,3%) και η Τσεχία (32,8%).

Στον αντίποδα τα υψηλότερα ποσοστά εξάρτησης καταγράφονται στη Μάλτα (100%), στην Κύπρο (96,2%), στο Λουξεμβούργο (96,1%), την Ιταλία (77,5%), τη Λιθουανία (77,4%) και το Βέλγιο (76%).

Μεταξύ των κρατών μελών με τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας, την μικρότερη εξάρτηση εμφανίζουν Βρετανία (35,3%) και Γαλλία (47,1%).

Στον αντίποδα η Γερμανία εμφανίζει εξάρτηση 63,5% και η Ισπανία 71,9%.

Πηγή: naftemporiki.gr

Απάντηση