Απονομή Αδειας QUALICOAT No 129 για την elektrovam – ΑΦΟΙ ΗΛΙΑΔΗ ΟΕ

Απονομή Αδειας QUALICOAT No 129 για την elektrovam - ΑΦΟΙ ΗΛΙΑΔΗ ΟΕ

Στις 19/12/2016 το Συμβούλιο Πιστοποίησης της ΕΕΑ- ΑΜΚΕ αποφάσισε να απονεμηθεί νέα Άδεια/Πιστοποιητικό QUALICOAT στην εταιρεία elektrovam – ΑΦΟΙ ΗΛΙΑΔΗ ΟΕ, μετά από 2 επιτυχημένες αρχικές επιθεωρήσεις. Η εταιρεία κατέχει πλέον την Άδεια/Πιστοποιητικό QUALICOAT No 129, με δυνατότητα προεργασίας “SEASIDE Class”.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση