Απόφαση υποστήριξης υλοποίησης των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” από το ΤΕΕ

Την υποστήριξη των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» και «Εξοικονομώ 2023», υιοθέτησε με νέα της απόφαση η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου.


Συγκεκριμένα, η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία*, στα πλαίσια των ενεργειών που αφορούν στο υποέργο 9: «Κάλυψη Διαχειριστικών Δαπανών του ΤΕΕ», του έργου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Κύκλοι 2021, 2022» με κωδικό MIS 5150059, τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με θέμα «Υποστήριξη στην υλοποίηση του Έργου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Κύκλοι 2021, 2022» με κωδικό MIS 5150059.

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας

Το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας αναλύεται ως εξής:

 • Εξυπηρέτηση μηχανικών επί επιστημονικών και διαδικαστικών θεμάτων που αφορούν την υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα.
 • Καθημερινή λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» και «Εξοικονομώ 2023».
 • Καταγραφή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων υποβληθέντων δικαιολογητικών των αιτήσεων των προγραμμάτων.
 • Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων.
 • Υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων.
 • Υποβολή προτάσεων για την αποφυγή πιθανών αστοχιών κατά το σχεδιασμό νέων δράσεων.

Στελέχωση Ομάδας Εργασίας

Η ομάδα εργασίας θα αποτελείται από τους:

 1. Αγαπητού – Κυρίτση Σπυριδούλα – Ηρώ, ΠΜ
 2. Ανδρεόλα Άννα – Μαρία, Δικηγόρος
 3. Αρχοντουλάκης Εμμανουήλ, ΠΜ
 4. Ασημακοπούλου Φωτεινή, ΠΕ Οικονομικών
 5. Ατλαμαζόγλου Παρασκευάς, Δικηγόρος
 6. Βαΐτση Χρυσούλα, ΠΜ
 7. Γιαννοπούλου Μαρία, ΠΜ
 8. Γκοντίνου Αναστασία, ΑΜ
 9. Ζωντανού Αλεξάνδρα-Χριστίνα, ΠΜ
 10. Καραθανάση Ευρυδίκη, ΑΜ
 11. Καρακώστα Θεανώ, ΗΜΜΥ
 12. Καρούντζος Λάμπρος, ΧΜ
 13. Κατσιάβαλος Αλέξανδρος, ΤΕ Πληροφορικής
 14. Κυριακόπουλος Γεώργιος, ΜΜ
 15. Κωνσταντινίδου Χριστίνα-Βασιλική, ΠΜ
 16. Λάμπρου Αικατερίνη, ΠΜ
 17. Λάσκος Κωνσταντίνος, ΠΜ
 18. Λογάρη Ουρανία, ΠΕ Διοικητικού
 19. Μπαϊρακτάρη Ελένη, ΠΜ
 20. Ξηρός Γεώργιος, ΠE Πληροφορικής
 21. Παπαδάτου Γεωργία, ΠΜ
 22. Παπαδημητρίου Παναγιώτα-Φανή, ΠΜ
 23. Παπαθανασίου Μυρτώ, ΠΜ
 24. Παπαμιχαήλ Μιχαήλ, ΠΜ
 25. Παπανδρέου Αγγελική, Δικηγόρος
 26. Παπανικήτας Κίμων, ΠΕ Πληροφορικής
 27. Σιούλα Λαμπρινή, ΠΜ
 28. Σοφουλάκης Παναγιώτης, ΜΠΔ
 29. Στάθης Χριστόφορος, ΑΤΜ
 30. Τζανάκης Θεόδωρος, ΠΜ
 31. Τσελίκης Κωνσταντίνος, ΠΜ
 32. Χριστοφόρου Σταύρος, ΠΕ Πληροφορικής

Αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση του έργου της Ομάδας Εργασίας είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας θα τεκμηριώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων με σχετική βεβαίωσή του και θα αποτελεί το παραδοτέο, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή παραλαβής του TEE θα παραλαμβάνει το έργο.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 2.030.000,00 € πλέον ΦΠΑ, η οποία κατανέμεται σε:

 • Έτος 2023: 000,00 €
 • Έτος 2024: 000,00 €
 • Έτος 2025: 000,00 €

Η διάρκεια της ομάδας εργασίας θα είναι έως 31/12/2025.

Υπεύθυνη για την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου θα είναι η ετήσια επιτροπή παραλαβής του ΤΕΕ.

Η αποζημίωση θα κατανεμηθεί στα μέλη κάθε ομάδας, τα οποία βαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις, τμηματικά, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους.

* Ο Δ. Κουτζής ψηφίζει Λευκό.

Πηγή: news.b2green.gr

Απάντηση