Από Νοέμβριο το Νομοθετικό Πλαίσιο για την απλοποίησης της αδειοδότησης των ΑΠΕ

Από Νοέμβριο το Νομοθετικό Πλαίσιο για την απλοποίησης της αδειοδότησης των ΑΠΕ

Σε λίγες εβδομάδες, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την δεύτερη φάση απλοποίησης της αδειοδότησης των ΑΠΕ, όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο 4ο Athens Investment Forum.


Οι νέες ρυθμίσεις που θα έρθουν αφορούν διάφορα στάδια ωρίμανσης των έργων _ μετά τη χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού έως και την έκδοση άδειας λειτουργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα του ιδιοκτησιακού ελέγχου της γης για τις επενδύσεις έργων ΑΠΕ αναμένεται να αντιμετωπιστεί με μια Βεβαίωση Τεκμηρίωσης κυριότητας, κατοχής ή νόμιμης χρήσης των εκτάσεων από δικηγόρο της επιλογής του ενδιαφερομένου.

Στην περίπτωση δημοσίων εκτάσεων, θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαιτούμενα νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν την εξασφάλιση του δικαιώματος χρήσης. Η βεβαίωση για τις περιπτώσεις ιδιωτικών εκτάσεων θα εκδίδεται από δικηγόρο της επιλογής του ενδιαφερομένου έπειτα από έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η κατάτμηση δημόσιας δασικής έκτασης για την ανάπτυξη σταθμών έως 1 MW, βάζοντας φρένο σε πρακτικές παράκαμψης της αδειοδοτικής διαδικασίας από επενδυτές μεγάλων έργων που τα «έσπαζαν» σε μικρότερα εξοικονομώντας έτσι χρόνο αλλά και χρήμα.

Ακόμη θα προτείνεται για μικρούς σταθμούς, κάτω του 1 MW που επιθυμούν να συμμετέχουν απευθείας στην αγορά, ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουν βεβαίωση από τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης) αφού αναρτήσουν την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (συντεταγμένες πολυγώνου και θέσεων ανεμογεννητριών εφόσον πρόκειται για Αιολικό Σταθμό), στη σχετική γεωπληροφοριακή πλατφόρμα του Φορέα Αδειοδότησης.

Όσον αφορά στη μεταφορά της θέσης εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ, στις περιπτώσεις, όπου καθίσταται αδύνατη η εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού, είτε απαγορεύεται η περαιτέρω αδειοδότησή του, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για την μεταφορά της θέσης εγκατάστασης του, εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας. Εάν πρόκειται για Μη Διασυνδεμένα Νησιά, θα μπορεί να μετεγκατασταθεί εντός του ίδιου ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ όπου βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης.

Στις προωθούμενες ρυθμίσεις προτείνεται για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ να επιτρέπεται η έκδοση τμηματικής Άδειας Εγκατάστασης για τμήμα, το οποίο έχει τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια και αφορά τουλάχιστον το 80% της συνολικής ισχύος για την οποία έχει χορηγηθεί Βεβαίωση ή Άδεια Παραγωγής.

Εάν ο επενδυτής δεν υποβάλλει αίτηση για έκδοση τελικής Άδειας Εγκατάστασης ως προς την συνολική ισχύ του σταθμού θα πρέπει να προσαρμόσει τις άδειες και τις εγκρίσεις που του έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την τμηματική Άδεια Εγκατάστασης.

Όσον αφορά στην Τμηματική Άδεια Λειτουργίας για σταθμούς που εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων, θα επιτρέπεται η έκδοση τμηματικής Άδειας Λειτουργίας για πλήρως αποπερατωμένο τμήμα τους, το οποίο έχει τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια και αφορά τουλάχιστον το 50% της συνολικής ισχύος για την οποία έχει εκδοθεί η οικεία Άδεια Εγκατάστασης.

Επίσης, στις προτάσεις του ΥΠΕΝ περιλαμβάνεται ρύθμιση που θα προτείνει οι προσφορές σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ να προβλέπουν ειδικό όρο για περικοπές ενέργειας. Με άλλα λόγια, θα προβλέπεται περιορισμός στην απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον έτσι θα καθίσταται δυνατή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε περισσότερα έργα ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ σε μία περιοχή του δικτύου η οποία, είτε είναι κορεσμένη, είτε παρουσιάζει περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης.

Προαπαιτούμενο θα είναι η εξασφάλιση απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή των δικτύων για τη μεθοδολογία υλοποίησης των περικοπών ισχύος και ενέργειας των σταθμών.

Πηγή: energia.gr

Απάντηση