Απάντηση της ALUMIL στη συκοφαντική επίθεση που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα

Μετά τις πρόσφατες δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, η ALUMIL αναφέρει τα εξής. Οι πωλήσεις του Ομίλου ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης επεκτατικής πολιτικής του σε όλο το κόσμο (εξαγωγές σε 63 χώρες), αυξάνονται με εξαιρετικούς ρυθμούς και οι οποίες:
Το 2014 ήταν 172,2 εκ. ευρώ
Το 2015 ήταν 191,1 εκ. ευρώ (αύξηση 11%) ενώ
Το 2016 προβλέπετεαι αύξηση πωλήσεων πάνω από 10%
Από αυτές τις πωλήσεις, πλέον του 85% πραγματοποιείται στο εξωτερικό
Τα αποθέματα, οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται σε 151,4 εκ.ευρώ
Το 2015 έγιναν 10,1 εκ. ευρώ προβλέψεις για επισφάλειες.

Ήδη το α’ εξάμηνο του 2016:
Η μητρική εταιρεία αύξησε τον όγκο πωλήσεων περισσότερο από 18%.
Ο Όμιλος, συνολικά αύξησε τον όγκο πωλήσεων περισσότερο από 8%.

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές (οριστικό φύλλο ελέγχου) για τις χρήσεις μέχρι και το 2009. Στη συνέχεια, με βάση τη φορολογική νομοθεσία από την χρήση του 2011, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές (Ernst &Young), οι οποίοι κοινοποιούν υποχρεωτικά τα ευρήματά τους στις φορολογικές αρχές και διαμορφώνουν τα αποτελέσματα του ομίλου, αφού συμπεριλάβουν τις όποιες φορολογικές υποχρεώσεις προβλέπεται ότι είναι πιθανό να προκύψουν. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία έχουν ελεγχθεί φορολογικιά οι χρήσεις μέχρι και το έτος 2014, ενώ είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος της χρήσης 2015.
Ο Όμιλος ALUMIL αποτελείται από περισσότερες από 21 εταιρείες, με διοικητικά συμβούλια, 23 Διευθυντές διοίκησης (που αμείβονται και με bonus επίτευξης στόχων), και το σύνολο των αμοιβών τους συμπεριλαμβανομένων και αυτών των βασικών μετόχων (των οποίων οι αμοιβές μειώθηκαν), ανέρχονται στο ποσό των 1,57 εκ. ευρώ.
Τέλος το ανθρώπινο δυναμικό της ALUMIL Ελλάδος έχει αυξηθεί κατά 50 άτομα ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου έχει αυξηθεί κατά 120 άτομα το τελευταίο έτος.

[document url=”http://www.profilnet.gr/wp-content/uploads/2016/07/ALUMIL_Official_Announcement.pdf” width=”550″ height=”800″]

Απάντηση