Ανοδικές τάσεις στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Oικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Τα στοιχεία για την Οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με αυτά:[su_spacer size=”10″]

  • Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά τον Απρίλιο 2017, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.022 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 198,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 855,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 0,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 7,4% στην επιφάνεια και κατά 22,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.
  • Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1.017 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 193,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 835,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 6,7% στην επιφάνεια και κατά 22,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.
  • Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον μήνα Απρίλιο 2017, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 5 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 20,0 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2017, ήταν 2,3%.

Πηγή: kerdos.gr

Απάντηση