Αγγελική Παπαγεωργίου – Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου: Στόχος μας εξακολουθεί να είναι η εξωστρέφεια

Αγγελική Παπαγεωργίου Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου συνέντευξη

Εδώ και ένα χρόνο με όρεξη και αποφασιστικότητα η κα Αγγελική Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, είναι η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τα ηνία της ΕΕΑ, προωθώντας δράσεις για τα προβλήματα του κλάδου.

[su_spacer size=”10″]Στην συνέντευξη που ακολουθεί περιγράφει τις προτεραιότητες που έχει θέσει η διοίκηση της ΕΕΑ αναφορικά με τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσω της συνεργασίας όλων των φορέων και της Πολιτείας.

Ένας χρόνος πέρασε από την εκλογή σας στη θέση της Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου. Ποιες οι δράσεις και επόμενες κινήσεις της Ένωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο.

Στα πλαίσια των καταστατικών της σκοπών, η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (ΕΕΑ) επέδειξε πολύ έντονη παρουσία τον τελευταίο χρόνο, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας. Όλες οι δράσεις προφανώς δεν μπορούν να σημειωθούν στα πλαίσια μίας συνέντευξης. Η Ένωση πρωτοστάτησε σε συναντήσεις για την προώθηση θεμάτων του κλάδου με Υπουργεία και φορείς. Να αναφέρω ενδεικτικά τις συναντήσεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο το νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ’ οίκον και τον νέο ΚΕΝΑΚ, την παράσταση μέσω του αρμόδιου υπουργείου Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα δασμολογικής ποσόστωσης (σε αντίρρηση σχετικών αιτημάτων της Τουρκίας) και όχι μόνο. Επιπλέον των ενεργειών που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Ένωση είχε αμφίδρομη επικοινωνία με τα μέλη της για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περίπτωση. Είχαμε δε αυτοπρόσωπη παρουσία σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις και τα fora της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλουμινίου) όπου συζητήθηκαν θέματα για το παρόν και το μέλλον του αλουμινίου. Για τον επόμενο χρόνο, η Ένωση προσανατολίζεται στην προώθηση των αιτημάτων του κλάδου κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, μέσω νέων επαφών με τα αρμόδια Υπουργεία καθώς και μέσω προβολής του Ελληνικού κλάδου Αλουμινίου, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Αλουμίνιο. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Υπουργό Ανάπτυξης, κο. Παπαδημητρίου, από κλιμάκιο της ΕΕΑ καθώς και του Γενικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Αλουμινίου κο. Gerd Götz. Στόχος μας εξακολουθεί να είναι η εξωστρέφεια και η προβολή του κλάδου στο εξωτερικό.

Το κόστος της ενέργειας αποτελεί τροχοπέδη για τη Βιομηχανία Αλουμινίου. Σε ένα θέμα πρωτίστης σημασίας, ποιες είναι οι εξελίξεις από τα αρμόδια Υπουργεία μέχρι σήμερα;

Είναι γεγονός ότι το ενεργειακό κόστος είναι από τα πλέον σημαντικά στη βιομηχανία αλουμινίου. Το τελευταίο διάστημα είχαμε τη συμφωνία μεταξύ Δ.Ε.Η. και της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος σχετικά με τη ρύθμιση της τιμής της κιλοβατώρας, συμφωνία η οποία έθεσε τέλος σε μία αβεβαιότητα ετών που ταλάνισε και τις δύο πλευρές. Με την παρούσα συμφωνία, η εταιρεία κατάφερε να πετύχει τη σταθεροποίηση του κόστους ενέργειας, ενώ η Δ.Ε.Η έκλεισε μία εκκρεμότητα ετών, διασφαλίζοντας και μία ένεση ρευστότητας στα ταμεία της, αφού η Αλουμίνιον της Ελλάδος προκατέβαλλε 100 εκ ευρώ για το διάστημα κατανάλωσης έως και τις 30.06.2017. Από την άλλη πλευρά, το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει απαντήσει ακόμα θετικά στο αίτημα της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας για παράταση του μηχανισμού διακοψιμότητας και μετά τον Οκτώβριο του 2017, αν και υπάρχει ήδη σχετική θετική εισήγηση και από την πλευρά της Επιτρόπου Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μ. Βερστάγκερ. Ο μηχανισμός διακοψιμότητας συνεισφέρει καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργώντας ως εφεδρεία για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος, όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού και ευστάθειας του συστήματος. Παράλληλα, συμβάλει καθοριστικά στη συγκράτηση του υψηλού ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει την εγχώρια βιομηχανία και αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ενεργοβόρας βιομηχανίας. Στο θέμα του φυσικού αερίου, με δεδομένη τη μονοπωλιακή δομή της αγοράς και τους υψηλότατους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι τελικές τιμές φυσικού αερίου για τους βιομηχανικούς καταναλωτές είναι οι υψηλότερες στην ΕΕ των 27. Η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ακόμα στα σχετικά αιτήματα για μείωση των φόρων και εκσυγχρονισμό της αγοράς με συγκεκριμένες ενέργειες, τη στιγμή που σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειώνεται.

Ο Κλάδος του Αλουμινίου αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για έξοδο από την κρίση. Πώς κινήθηκε ο Κλάδος το 2016 (έλαση, διέλαση, προϊόντα).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2016, οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,5% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Ο κλάδος είναι ο 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 1.395 εκατ. € περίπου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1% περίπου σε σχέση με το 2015, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της χώρας σημείωσαν μείωση κατά 2%. Επίσης, ο κλάδος είναι αυτός με το 2ο καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 640 εκατ. € περίπου μειούμενο κατά 3,5% σε σχέση με το 2015. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά το 2016, παρουσίασαν θετικό πρόσημο (+5,1% σε σχέση με το 2015) για πρώτη φορά μετά το 2007. Η κατανομή των πωλήσεων το 2016, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη με τα αρχιτεκτονικά συστήματα να απορροφούν το 68% των πωλήσεων, τα ρολά το 5% και το ειδικό προφίλ το 27%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν το 2016 κατά 20.3% σε σχέση με το 2015. Σημειώνεται ότι σε απόλυτα νούμερα, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τους 75.000mt σε ετήσια βάση για πρώτη φορά και απορρόφησαν το 72% των συνολικών πωλήσεων. Το ειδικό προφίλ απορρόφησε το 60.5% και τα αρχιτεκτονικά συστήματα το 36%, αποτέλεσαν τα βασικά προϊόντα που εξήχθησαν το 2016. Ενθαρρυντικό είναι και το ξεκίνημα για το 2017, καθώς το 1ο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά κατά 18,50%. Αναλόγως κινήθηκαν και οι εξαγωγές, πλησιάζοντας τους 20.000mt, καταγράφοντας αύξηση κατά 8%.

Ελληνικά συστήματα Αλουμινίου κοσμούν μεγάλα έργα στο εξωτερικό. Αναφερθείτε στην εξαγωγική δραστηριότητα του Κλάδου.

Μετά την κατάρρευση της ελληνικής αγοράς στη διάρκεια της κρίσης είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών από 104.000 το 2007 μειώθηκε σε 13.000 (!) το 2015. Παρά ταύτα, η ελληνική βιομηχανία προσαρμόσθηκε επιτυχώς με βασικά όπλα στην φαρέτρα της, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Πάνω από το 75% της ελληνικής παραγωγής πλέον εξάγεται και το ελληνικό αλουμίνιο έχει παρουσία σε περισσότερες από εξήντα (60) χώρες με παραγωγικές μονάδες, αποθηκευτικούς χώρους (hubs) και θυγατρικές εταιρείες με εμπορική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει εμπορική έκθεση όπου το ελληνικό αλουμίνιο να μην έχει κάποιου είδους παρουσία. Τα ελληνικά εμπορικά σήματα είναι αναγνωρίσιμα brand names και αποτελούν σημαντικούς παίκτες στη διεθνή αγοράς. Η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου δεν περιορίζεται στα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά έχει επεκταθεί σε όλες τις ηπείρους, Αμερική, Ασία, Αφρική και Ωκεανία.

Ο Έλληνας κατασκευαστής παρότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην Ελληνική αγορά καταφέρνει επάξια να ανταποκριθεί μαζί με την Ελληνική Βιομηχανία στο εξωτερικό. Ποια είναι η άποψή σας;

Ο Έλληνας κατασκευαστής αποτέλεσε τη συνιστώσα του κλάδου που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα στα χρόνια της κρίσης και της βαθιάς ύφεσης. Ένα μέρος των ελλήνων κατασκευαστών σε συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία αλουμινίου κατάφερε να βρει διέξοδο στις εξαγωγές, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως του κλάδου των κατασκευαστών ήταν και είναι αναγκασμένο να λειτουργήσει εντός των ελληνικών συνόρων, όπου η κατάσταση έχει παρουσιάσει βελτίωση, εξακολουθεί όμως να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι δράσεις και οι συνέργειες της EEA γίνονται συντονισμένα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Έλληνα κατασκευαστή, σε συνεργασία πάντα με τους άλλους εκπρόσωπους του κλάδου.

Πιστοποίηση, Ποιότητα και Εκπαίδευση είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Κλάδο και βοηθούν τον Έλληνα Κατασκευαστή στην εξέλιξή του. Ποια η θέση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου στο συγκεκριμένο θέμα;

Η ΕΕΑ στηρίζει την Π.Ο.Β.Α.Σ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝΑ ΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ) που έχει δώσει προτεραιότητα στην πιστοποίηση του επαγγέλματος του κατασκευαστή αλλά και τον ΣΕΚΑ. Υπό το παρόν καθεστώς, ο κλάδος είναι ανοχύρωτος και δεν υπάρχει αναγνώριση του σωστού επαγγελματία. Είναι σκόπιμο να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του κατασκευαστή εντός του οποίου η αγορά θα λειτουργεί εύρυθμα. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου γίνεται επίσης επιτακτική ενόψει των αλλαγών που αναμένονται (δεν γνωρίζονται πότε ακριβώς θα ανακοινωθούν και παραμένουμε φειδωλοί με τις ανακοινώσεις των αρμοδίων Υπουργείων), τόσο με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον II» όσο και με την αναθεώρηση του Κ.ΕΝ.Α.Κ, (Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) που είναι προαπαιτούμενο για την εφαρμογή του νέου προγράμματος. Η ΕΕΑ σε συνεργασία με τον ΣΒΒΕ υπέβαλλε πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που αφορά στην εκπαίδευση των αλουμινοκατασκευαστών και εργαζομένων στον τομέα της μεταποίησης αλουμινίου. Η πρόταση είναι σε διαδικασία αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ΄οίκον» είναι το σημαντικότερο εργαλείο ως μία διέξοδος στη σημερινή κατάσταση για τον Κλάδο του Αλουμινίου και γενικότερα της Οικοδομής, που αποτελούν την ατμομηχανή της Οικονομίας. Ακούγονται και γράφονται πολλά χωρίς αποτέλεσμα. Η Πολιτεία δεν έχει δώσει τη δέουσα σημασία μέχρι τώρα; Ποιες είναι οι ενέργειες της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου και των Φορέων του Κλάδου για τη λύση αυτού του θέματος;

Το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» έχει πράγματι συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος από τις ελπίδες του κλάδου για τόνωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά. Με αυτό ως δεδομένο, είμαι υποχρεωμένη να μεταφέρω την κόπωση του κλάδου από τις αλλεπάλληλες αναβολές και τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων γύρω από το θέμα, δηλώσεις που δε συνδέθηκαν έως τώρα με μία επίσημη τελική εξαγγελία του προγράμματος. Οι προφορικές δηλώσεις, «διαβεβαιώσεις», που έγιναν κατά τις συναντήσεις της ΕΕΑ με τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς και Υπουργούς δεν συνιστούν επουδενί καμία επίσημη δέσμευση από την πλευρά του Κράτους. Σε ότι αφορά στις ενέργειες, η ΕΕΑ διαμόρφωσε ένα κοινό πλαίσιο θέσεων σε αγαστή συνεργασία με τους φορείς του κλάδου. Οι θέσεις αυτές παρουσιάστηκαν σε επίσημες συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, καθώς επίσης και στο προσκήνιο και στο περιθώριο κάθε εκδήλωσης όπου παρευρεθήκαμε με υψηλόβαθμα κρατικά στελέχη στα αρμόδια κέντρα αποφάσεων. Έφτασε λοιπόν η ώρα των αποφάσεων από την πλευρά της Πολιτείας η οποία θα πρέπει να κατανοήσει το σφυγμό ενός κλάδου που μόνο θετική συνεισφορά έχει στην ελληνική οικονομία και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας.

Απάντηση