Ανάπτυξη της Χαλκόρ με μοντέλο joint venture στο εξωτερικό

Print Friendly, PDF & Email

Στόχος η κατάκτηση ηγετικής θέσης στην παραγωγή σωλήνων χαλκού στην ευρωπαϊκή αγορά.
Ο όμιλος Χαλκόρ κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα στην Ευρώπη για παραγωγή νέων κλωβών από σύρμα χαλκού για τις ιχθυοκαλλιέργειες, που αναμένεται να αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες.
Στην κατάκτηση της ηγετικής θέσης στην ευρωπαϊκή αγορά των σωλήνων χαλκού, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά και καινοτόμα προϊόντα, στην περαιτέρω ενίσχυση και διείσδυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές, καθώς και στη βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης στοχεύει η διοίκηση του ομίλου Χαλκόρ από το 2016 και σε βάθος τριετίας, όπως τονίστηκε στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής παρουσίασης του ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Παράλληλα η διοίκηση εξετάζει να αξιοποιήσει το μοντέλο του joint venture με στρατηγικές συνεργασίες στους τομείς όπου δραστηριοποιείται σε χώρες του εξωτερικού. Από την άλλη πλευρά επισημάνθηκε το υψηλό κόστος δανεισμού που πλήττει τη δραστηριότητα και το περιθώριο κέρδους των ελληνικών επιχειρήσεων σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες στις συγκυριακές δυσκολίες.

Ο όμιλος από το 2000 έως το 2015 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 519 εκατ. ευρώ (59% στην Ελλάδα, 30% στη Βουλγαρία και 11% στη Ρουμανία), που οδήγησαν στην αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητάς, καθώς και στη διαχρονική αύξηση των μεριδίων αγοράς του στην Ευρώπη (17% μερίδιο στους σωλήνες χαλκού και 12% στην αγορά καλωδίων). Ειδικότερα, το 2015 η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της πραγματοποίησαν συνολικές επενδύσεις ύψους 23,6 εκατ. ευρώ, από τις οποίες ποσό 6,6 εκατ. ευρώ αφορούσε την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της μητρικής εταιρείας στα Οινόφυτα, με επίκεντρο κυρίως το σωληνουργείο, αντίστοιχα ποσό ύψους 11,2 εκατ. ευρώ αφορούσε την Ελληνικά Καλώδια και τις θυγατρικές της, ενώ οι επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med ανήλθαν στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

Πλέον ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή και εμπορία υποβρυχίων καλωδίων, που έχουν μεγάλη ζήτηση, ειδικά στην αγορά της Ευρώπης. Παράλληλα ετοιμάζει τη διείσδυσή του στην παραγωγή κραμάτων για εξειδικευμένες βιομηχανικές χρήσεις. Ειδικότερα κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα στην Ευρώπη για την παραγωγή νέων κλωβών από σύρμα χαλκού για τις ιχθυοκαλλιέργειες, που αναμένεται να αντικαταστήσουν σταδιακά τους υπάρχοντες.

Ο όμιλος Χαλκόρ διαθέτει 10 παραγωγικές μονάδες εκ των οποίων οι 7 στην Ελλάδα, εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο και 10 αποθήκες στα Βαλκάνια, 2 στη Γερμανία και 1 στην Ιταλία και Γαλλία. Οι εξαγωγές του κατά 65% κατευθύνονται στην Ε.Ε. κατά 8% σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, 4% στην Ασία, 3% στην Αμερική, 2% στην Αφρική. Στόχος είναι η περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής του βάσης και η διείσδυση σε νέες αγορές όπως Αμερική, Σκανδιναβία, Β. Αφρική, Χώρες του Περσικού Κόλπου. Το 2015 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,9% σε σύγκριση με το 2014, φτάνοντας τα 1.230 εκατ. ευρώ, που οφείλεται σε αυξημένο όγκο πωλήσεων κατά 9,6% και στο βελτιωμένο μίγμα πωλήσεων.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, βελτιωμένα ήταν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων και προ επανεκτίμησης παγίων και αποτελέσματος μετάλλου (adjusted EBITDA), καθώς διαμορφώθηκαν σε 72,1 εκατ. ευρώ έναντι 29,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση πέρυσι. Αντίστοιχα βελτιωμένα ήταν και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και ανήλθαν το 2015 σε ζημιές 32,5 εκατ. ευρώ ή 0,3210 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 51,2 εκατ. ευρώ ή 0,5059 ευρώ ανά μετοχή το 2014.
Της Λέττας Καλαμαρά
lkal@naftemporiki.gr
Πηγή: naftemporiki.gr

Απάντηση