Ανάλυση της ελληνικής αγοράς ενέργειας από την Ε.Ε. στα πλαίσια του State of the Energy Union

ενέργειας

Την Παρασκευή η Ε.Ε. δημοσίευσε σειρά εκθέσεων και ανακοινώσεων για τη σημερινή κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, περιλαμβάνοντας ξεχωριστές αναφορές για το κάθε κράτος-μέλος.


Όπως είναι φυσικό, η έκθεση που αφορά την Ελλάδα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό στοιχείων για όλες τις ενεργειακές αγορές της χώρας μας, τους ρύπους της, την εξοικονόμηση ενέργειας κτλ.

Όσον αφορά τις ενεργειακές επενδύσεις, η Ε.Ε. αναφέρει ότι έχουν περιοριστεί σημαντικά κατά την περίοδο της κρίσης:

«Σε όρους Gross Fixed Capital Formation (GFCF), οι επενδύσεις στους τομείς του ηλεκτρισμού και του αερίου αποτέλεσαν το 0,2% του ΑΕΠ στην περίοδο 2011-2015, μειωμένες από το 0,4% των προηγουμένων ετών».

Παράλληλα, η εξάρτηση της χώρας μας από τις εισαγωγές παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στην περίοδο 2005-2015 αυξήθηκε κατά 3,3%, έναντι μέσου όρου αύξησης 1,9% για το σύνολο της Ε.Ε.

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου και των πετρελαιοειδών, η εξάρτηση ενισχύθηκε στην εν λόγω περίοδο.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «η σημασία της επάρκειας εφοδιασμού υπογραμμίστηκε τον Ιανουάριο του 2017 όταν η ΔΕΠΑ αναγκάστηκε να στραφεί σε έκτακτα φορτία LNG για να αντιμετωπίσει την τριπλάσια ζήτηση και να αποφύγει κατάρρευση του συστήματος.

Η κατασκευή του αγωγού TAP αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού».

Επίσης, σημειώνεται ότι «το ελληνικό ηλεκτρικό δίκτυο σχεδόν κατέρρευσε σε δύο περιστάσεις τον Ιανουάριο και οι διακοπές αποφεύχθηκαν την τελευταία στιγμή.

Η αποτυχία της αγοράς να απεικονίσει την υψηλή ζήτηση στις τιμές οδήγησε σε αποτροπή των εισαγωγών και σε εξαγωγές».

Σε ότι έχει να κάνει με την εικόνα στην αγορά ηλεκτρισμού, η έκθεση παρατηρεί ότι «σε όρους συγκέντρωσης, η Ελλάδα ήταν από τα κράτη μέλη με τις πιο έντονες μειώσεις (56,5%).

Όμως, η ΔΕΗ εξακολουθεί να έχει κυρίαρχη θέση.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να μειώσει τα μερίδια της επιχείρησης.

Οι δημοπρασίες θα συνοδευτούν από δομικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

Τέλος, όσον αφορά τις ΑΠΕ, γίνεται λόγος για την επενδυτική έκρηξη και τη συνακόλουθη παύση των επενδύσεων τα προηγούμενα χρόνια.

«Η υιοθέτηση του νόμου του 2016 βελτίωσε την επενδυτική ασφάλεια για νέα έργα στην Ελλάδα.

Αυτό επιβεβαιώνεται από δηλώσεις του ιδιωτικού τομέα.

Παραμένουν, όμως, αβεβαιότητες σχετικά με τις λεπτομέρειες του νέου καθεστώτος, όπως ο χρόνος και ο σχεδιασμός των διαγωνισμών, οι οποίες θα πρέπει να ξεκαθαριστούν σε επίπεδο υπουργικών αποφάσεων».

Πηγή: energypress.gr

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση