Αλουμίνιο: Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

αλουμινίου

Οι ενώσεις αλουμινίου στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τον Καναδά και την Ιαπωνία παροτρύνουν τις κυβερνήσεις της G7 να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να προσφέρουν περισσότερο ελεύθερο, δίκαιο και ανοιχτό εμπόριο.


Οι ενώσεις αλουμινίου των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας καλούν τις κυβερνήσεις της G7 να δώσουν ηγετική θέση στην υποστήριξη φιλόδοξων πολυμερών και πολυμερών διαπραγματεύσεων για την πειθαρχία του εμπορίου που στρεβλώνει την κυβερνητική υποστήριξη και την κρατική ιδιοκτησία σε βιομηχανικούς τομείς. Υπάρχουν σαφείς και επιτακτικές αποδείξεις σήμερα ότι οι υφιστάμενοι κανόνες πολυμερών επιδοτήσεων είναι ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση της κλίμακας και του πεδίου εφαρμογής της κρατικής παρέμβασης στις αγορές αλουμινίου.

Η μόλις δημοσιευμένη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), «Μέτρηση των στρεβλώσεων στις διεθνείς αγορές: Χρηματοδότηση κάτω από την αγορά», τα έγγραφα εμπορικής πολιτικής του ΟΟΣΑ, αρ. 247, OECD Publishing, Παρίσι, παρέχει νέες πληροφορίες σε περισσότερα από 300 επιχειρήσεις σε 13 βιομηχανικούς τομείς.

Η ανάλυση του ΟΟΣΑ περιελάμβανε 32 εταιρείες αλουμινίου με μερίδιο 70% της παγκόσμιας αγοράς. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι κυβερνήσεις παρείχαν σημαντική υποστήριξη με τη μορφή δανείων κάτω από την αγορά, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων απευθυνόταν σε κινεζικές εταιρείες.

Η έκθεση εκτιμά ότι η αξία της στήριξης της Κίνας κυμαινόταν μεταξύ 4% και 7% των ετήσιων εσόδων αυτών των εταιρειών. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με άλλες εταιρείες του δείγματος που έλαβαν υποστήριξη κοντά στο 0,2% των ετήσιων εσόδων τους. Κατά την ίδια περίοδο, η Κίνα αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας.

Σε κοινή δήλωσή τους οι Tom Dobbins, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου, Gerd Götz, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αλουμινίου, Jean Simard, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Αλουμινίου του Καναδά και Yoshihisa Tabata, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ιαπωνικής Ένωσης Αλουμινίου ανέφεραν:

Η κλίμακα και η διάρκεια της κρατικής στήριξης οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής που υπερβαίνει την κανονική ζήτηση της αγοράς, με τη σειρά της συμπίεση των παγκόσμιων τιμών και απειλή της βιωσιμότητας των μη επιδοτούμενων επιχειρήσεων.

Τα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα παραγωγής και ανακύκλωσης στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τον Καναδά και την Ιαπωνία μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη διατήρηση καλών θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές, στη διασφάλιση αξιόπιστων προμηθειών στρατηγικά σημαντικών υλικών και στην πραγματοποίηση οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Εκ μέρους των εταιρειών-μελών μας και των περισσότερων από 2 εκατομμυρίων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας που υποστηρίζουν, δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς για να συμβάλουμε στον εκσυγχρονισμό των εμπορικών κανόνων που θα επιτρέψουν σε όλους τους παραγωγούς και τους εμπόρους να ανταγωνίζονται υπό συνθήκες που είναι διαφανές, προβλέψιμο και δίκαιο.

Απάντηση