Αλουμίνιον της Ελλάδος: Στηρίζει το ERES Conference που πραγματοποιείται στη Σαντορίνη

Αλουμίνιον της Ελλάδος στηρίζει το ERES Conference

Η Αλουμίνιον της Ελλάδος στηρίζει το ERES Conference (European Rare Earths Conference) το οποίο διεξάγεται στο νησί της Σαντορίνης και θα διαρκέσει από τις 28 μέχρι και 31 Μαΐου 2017.[su_spacer]

Μετά την επιτυχία της πρώτης διάσκεψης ERES το 2014 και στο πλαίσιο του προγράμματος EURARE για την ανάπτυξη ενός προγράμματος βιώσιμης εκμετάλλευσης των ερευνητικών έργων του FP7 και του δικτύου EREAN που αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο μαζικής ανακύκλωσης Marie-Curie Δίκτυο, το 2ο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τις πηγές σπανίων γαιών θα πραγματοποιηθεί το 2017 στη Σαντορίνη της Ελλάδας.

ERES Conference 2017

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει τόσο γεωλογικά όσο και μεταλλουργικά θέματα για την παραγωγή REE από πρωτογενείς και δευτερογενείς πόρους REE . Το συνέδριο θα περιλαμβάνει τόσο προφορικές παρουσιάσεις όσο και εντατικές παρουσιάσεις αφισών (7 λεπτά παρουσιάσεις σε αμφιθέατρο).

Η επίσημη γλώσσα της διάσκεψης είναι η αγγλική.

Εγγραφή / Πρόγραμμα

Απάντηση