Alkat Δαμανάκης: Το νέο πρότυπο ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Οι βασικότερες αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή του νέου προτύπου ISO 9001:2015.


Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν από συνεργάτες μας για το τι καινούριο φέρνει το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, σας παραθέτουμε τις βασικότερες αλλαγές που επέρχονται με την εφαρμογή του.

Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 ακολουθεί τη «Νέα Δομή Προτύπων» (High Level Structure), σύμφωνα με την οποία, ενώ όλα τα συστήματα διαχείρισης βασίζονται σε ορισμένα βασικά κοινά στοιχεία – όπως το ISO 9001 για την ποιότητα, το ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση, το BS OHSAS 18001 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και το ISO 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών, δεν είχαν μέχρι τώρα κοινή δομή.

Για να καταστεί δυνατή η εναρμόνιση τόσο της δομής όσο και της γραπτής διατύπωσης και παρουσίασης όλων των σχετικών προτύπων, έχει πλέον αναπτυχθεί και εφαρμόζεται μία δομή με πανομοιότυπη διάρθρωση κεφαλαίων, κειμένων, όρων και ορισμών για όλα τα πρότυπα διαχείρισης. Η δομή αυτή χαρακτηρίζεται ως High Level Structure και αποτελεί τη βάση για την ενοποίηση των συστημάτων διαχείρισης.

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 δε θα ισχύει μετά τη 15η Σεπτεμβρίου 2018.

Συνεπώς, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ISO 9001:2008 πρέπει να το αναμορφώσουν και να το προσαρμόσουν στο νέο πρότυπο  ISO 9001:2015  με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2018.

Παρακάτω φαίνονται οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το νέο πρότυπο ISO 9001:2015:

 • Εστίαση στη Διαχείριση κινδύνων και απειλών
 • Έμφαση στη Διαχείριση αλλαγών
 • Ανάλυση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού περιβάλλοντος
 • Η ανάδειξη της κρισιμότητας της διαχείρισης της  τεχνογνωσίας της επιχείρησης
 • Έμφαση στην παρακολούθηση υλοποίησης των τιθέμενων Στόχων Ποιότητας
 • Ιδιαίτερη Έμφαση στην Επικοινωνία της επιχείρησης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας:

 • λόγω έμφασης στην επικοινωνία, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της φήμης μιας επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • με την ανάλυση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, διευκολύνει και προετοιμάζει την επιχείρηση για διείσδυση σε διεθνείς αγορές, επειδή επιπλέον βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του παραγωγικού κόστους, λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και χρόνου και με τη συνακόλουθη μείωση αστοχιών
 • αποσκοπεί στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και εμπλοκή των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών, με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας, ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία
 • δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Απάντηση