Αύξηση κατά 8,3% στην οικοδομική δραστηριότητα

Αύξηση κατά 8,3% του όγκου της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2016, παρά τη μείωση τόσο στον αριθμό των οικοδομικών αδειών όσο και στην επιφάνεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), οι εκδοθείσες άδειες της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 937 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 191,4 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 1.052,6 χιλιάδες κυβικών μέτρων όγκου. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2015, παρουσιάστηκε µείωση κατά 12,8% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών και κατά 13,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 8,3% στον όγκο σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015. Το πρώτο δίμηνο εφέτος, καταγράφεται µείωση κατά 15,5% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών και κατά 14,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 2,7% στον όγκο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015.

Απάντηση