6η Διεθνής Συνδιάσκεψη και Έκθεση Πράσινης Ενέργειας

6η Διεθνής Συνδιάσκεψη και Έκθεση Πράσινης Ενέργειας ILAT-EILOT GREEN ENERGY – Eϊλάτ, Ισραήλ,7-9 Δεκεμβρίου 2014. Η παρούσα έκθεση διοργανώνεται την στιγμή που παρατηρείται ενεργοποίηση του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου στον τομέα της ενέργειας και συνακόλουθη δυνητική συνεργασία τόσο με Ισραηλινές επιχειρήσεις όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Καλούνται, ομιλητές, επενδυτές και φορείς να συμμετάσχουν σε μία κορυφαία Ισραηλινή Συνδιάσκεψη πάνω στην Πράσινη Ενέργεια. Η σύνοδος διοργανώνεται από την ΜΚΟ που προωθεί τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και υποστηρίζεται από Κρατικούς φορείς και επιχειρήσεις, όπως: – Israel’s Ministry of National Infrastructures – Israel’s Ministry of Industry and Trade – Israel’s Ministry of Environmental Protection – Israel’s Ministry of Foreign Affairs – Israel’s most important non-profit organizations pushing for Green Energy projects and energy independence. – Τις κυρίαρχες εταιρίες παραγωγής πράσινης ενέργειας.

Η Σύνοδος ” Eilat-Eilot Green Energy International Conference and Exhibition” αποτελεί μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως πλατφόρμες παρουσίασης τεχνολογικών καινοτομιών στην ηλιακή, αιολική ενέργεια και στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης. Παλαιότερες συνδιασκέψεις συγκέντρωσαν χιλιάδες συμμετέχοντες. Φέτος, αναμένονται περισσότερες εταιρίες να συμμετάσχουν. Το Ευρωπαϊκό Βιομηχανικό Ερευνητικό Πρόγραμμα ( ΕUREKA) θα διοργανώσει στο περιθώριο της, εν λόγω διάσκεψης, με παράλληλες – κοινές συνεδριάσεις, το Συνέδριο για τις καθαρές τεχνολογίες (CLEANTECH ), στο οποίο συμμετέχουν 34 χώρες, Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα προώθησης καινοτόμων ιδεών ή τεχνολογιών μέσω παρουσίασής τους στο τεχνολογικό Κέντρο ΑRΑVA, μιας κορυφαίας επιχείρησης Εμπορίας Ηλεκτρισμού στο Ισραήλ

Λεπτομερείς πληροφορίες για τη Σύνοδο και Έκθεση υπάρχουν ανηρτημένες στον ιστότοπο: http://www.eilatenergy.org/

Απάντηση