4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης στις 15 Δεκεμβρίου 2017

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης πραγματοποιείται την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017.


Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης πλησιάζει, μετά τις τρεις επιτυχημένες διοργανώσεις.

Το Plant της Boussias Communications, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, «ενώνει», με το 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης, όλους τους επαγγελματίες των κλάδων της βιομηχανίας, των υποδομών και των κατασκευών, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες κοπής, διαμόρφωσης και συγκόλλησης, ή δραστηριοποιούνται εμπορικά στον κλάδο.

Από τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα και έργα υποδομών μέχρι αυτά μικρότερης κλίμακας, η συγκόλληση αποτελεί μία από τις βασικές τεχνολογίες για την επιτυχή υλοποίησή τους.

Άμεσα ή έμμεσα, οι εξελίξεις στον κλάδο της συγκόλλησης επηρεάζουν σημαντικούς τομείς της οικονομίας, βελτιώνοντας την ποιότητα των κατασκευών και τον χρόνο υλοποίησής τους, ενώ μειώνουν ταυτόχρονα το κόστος.

Τεχνολογικές εξελίξεις, που σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση νέων τεχνικών εκπαίδευσης του προσωπικού αυξάνουν δραστικά το επίπεδο παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας στους υπεύθυνους συγκολλήσεων.

Παράλληλα, επενδύσεις στους κλάδους των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού, που αναμένεται να υλοποιηθούν και να αλλάξουν ριζικά το επιχειρηματικό και οικονομικό πεδίο, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ωθούν στην ανάγκη εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, εξειδίκευσης και συνεχούς ενημέρωσης όλων των στελεχών για τις εφαρμοζόμενες πρακτικές και τα υλικά στον κλάδο της Κοπής, Διαμόρφωσης και Συγκόλλησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, έρχεται η 4η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Συγκόλλησης να αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, διαδικτύωσης και ενημέρωσης για νέες τεχνολογίες και εφαρμοζόμενες πρακτικές.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται: εδώ

Πηγή: boussiasconferences.gr

Απάντηση