37ο Διεθνές Συνέδριο αλουμινίου Fastmarkets 2023

fastmarkets 2023

12-14 Σεπτεμβρίου 2023 InterContinental Barcelona. Η εκδήλωση δίνει μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα, παρέχοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που διαμορφώνουντο μέλλον της βιομηχανίας αλουμινίου.


Αυτή η εκδήλωση είναι προσαρμοσμένη στα μέτρα λήψης αποφάσεων που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών, που επιδιώκουν να εντοπίσουν νέους προμηθευτές και πελάτες μετάλλων, να παραμείνουν ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες της αγοράς και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, για τις προσπάθειες βιωσιμότητας του κλάδου και τις προοπτικές τιμολόγησης.

400 στελέχη από όλη την αλυσίδα εφοδιασμού αλουμινίου για τρεις ημέρες ανάλυσης και γνώσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες, τις αγορές πρωτογενούς και δευτερογενούς αλουμινίου. Είναι μία ευκαιρία που πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο για να
συναντηθείτε με παραγωγούς, εμπόρους και άλλους αγοραστές αλουμινίου.

Απάντηση