20η Διεθνής έκθεση Δομικών Υλικών και κατασκευών στο Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, 22-25 Οκτωβρίου 2014

Από τις 22 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2014 θα πραγματοποιηθούν στο Μπακού η 20η Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών και Κατασκευών, η 6η Διεθνής Έκθεση Συστημάτων Θέρμανσης, Κλιματισμού και Παροχής υδάτων και η 7η Διεθνής Έκθεση Συστημάτων Ασφαλείας. Στη φετινή διοργάνωση, αναμένεται συμμετοχή άνω των 500 εταιρειών από 90 χώρες.

Οι Αζέροι επιχειρηματίες αποτελούν το 40% των εκθετών, 20% αποτελείται από εταιρείες γειτόνων χωρών ενώ στο υπόλοιπο 40% αυτών δεσπόζουν εταιρείες από την Ευρώπη (Γερμανία, Ιταλία, Ιράν, Πορτογαλία, Ισπανία και Ουγγαρία με εθνικά περίπτερα προβολής των εταιρειών τους), την Τουρκία (41 εταιρείες) και τα ΗΑΕ. Τα εγκαίνια της έκθεσης χαιρετίζουν παραδοσιακά κάθε χρόνο κυβερνητικοί αξιωματούχοι της χώρας. Η χώρα μας μετέχει και στις τρεις προαναφερόμενες εκθέσεις με τις εννέα (9) κάτωθι εταιρείες: COMTEL MANUFACTURING, DERMITZAKIS BROS, ETEM, EUROTECHNICA, KLEEMANN, MATHIOS REFRACTORIES, NEOTEX, OLEFINI, SABO.

Το γραφείο ΟΕΥ συνεργάζεται ήδη με τις προαναφερόμενες εταιρείες, παρακολουθεί την προετοιμασία της Έκθεσης και στηρίζει συστηματικά τις ελληνικές επιχειρήσεις, απαντώντας στα ερωτήματα των Ελλήνων εκθετών και παρέχοντάς τους συνεχή ενημέρωση για την αζέρικη αγορά. Συγκεκριμένα, το Γραφείο έκανε ήδη σχετική προεργασία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών τόσο σε επίπεδο καθορισμού επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β meetings) για τις περισσότερες από τις ανωτέρω ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα λάβουν χώρα από 20 έως 25 Οκτωβρίου 2014, κατά περίπτωση, όσο και σε οργανωτικό επίπεδο για το ταξίδι και την παραμονή τους στο Αζερμπαϊτζάν.

Ακόμη, στο πλαίσιο αυτό , εστάλησαν ήδη στους Έλληνες εκθέτες φάκελοι που περιείχαν, μεταξύ άλλων αναλυτικούς επικαιροποιημένους καταλόγους για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών, γραφεία μελετών, αρχιτεκτονικά γραφεία, δίκτυα διανομής, κατασκευαστές, εισαγωγείς και εμπόρους δομικών και μονωτικών υλικών, ανελκυστήρων, χρωμάτων και άλλων συναφών προϊόντων μας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών στο συγκεκριμένο κλάδο στο Αζερμπαϊτζάν. Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένο το υπολογίσιμο μέγεθος της αζερικής αγοράς που βρίσκεται σε ραγδαία ανάπτυξη, ειδικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο, θεωρούμε σκόπιμη τη συνεχή στήριξη με κάθε τρόπο των ελληνικών επιχειρήσεων για την είσοδό τους στην εδώ αγορά, καθώς ο τομέας των δομικών υλικών και κατασκευών προσφέρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την αύξηση των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα χώρα.

 

Απάντηση