18 νέες προσλήψεις στην Ένωση Αγρινίου για το τμήμα συντήρησης των φωτοβολταϊκών πάρκων

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» ανακοινώνει την πρόσληψη 18 εποχικών υπαλλήλων, προκειμένου να ενισχυθεί το τμήμα συντήρησης των φωτοβολταϊκών πάρκων, ως κάτωθι: Α)  8  οδηγοί, κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης Β) 10 ανειδίκευτοι εργάτες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να καταθέτουν τα βιογραφικά τους στη γραμματεία της Ένωσης, στα κεντρικά μας γραφεία στο Αγρίνιο, στην οδό Παπαϊωάννου 23.
Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα κληθούν για συνέντευξη και θα γίνει η τελική επιλογή και η υπογραφή των συμβάσεων, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες του Συνεταιρισμού. Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αγρινίου ανέλαβε για 20 χρόνια τη συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας των 500 περίπου φωτοβολταϊκών σταθμών των παραγωγών που εκπροσωπεί. Στα πλαίσια αυτά έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις.
Οι υπηρεσίες που παρέχει η Ένωση χωρίζονται σε 3 επίπεδα και περιλαμβάνουν υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, αλλά και σειρά διοικητικών υπηρεσιών. Να σημειωθεί ότι για τους ανειδίκευτους εργάτες που θα απασχοληθούν στη συντήρηση των φωτοβολταϊκών πάρκων θα προηγηθεί εκπαίδευση στο χειρισμό των πλυστικών μηχανημάτων και πλήρης προσαρμογή στις ανάγκες του τμήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τη φύση της δουλειάς.

Απάντηση