16η Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2016, βουλευτές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεδριάσουν στο Κοινοβούλιο της Δανίας στην Κοπεγχάγη, που φιλοξενεί τη 16η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση.

Σε αυτή την υψηλού επιπέδου συνάντηση, κορυφαίοι ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο της Δανίας και τα κοινοβούλια των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και επιλεγμένοι εκπροσώποι της βιομηχανίας και του επιστημονικού τομέα, θα συγκεντρωθούν για να συζητήσουν το ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στη διεθνή ασφάλεια, καθώς και τις επικείμενες αξιολογήσεις και τα σχέδια των οδηγιών που έχουν προγραμματιστεί για το 2016 και το 2017.

Αυτό το διήμερο συνέδριο είναι η συνάντηση των 100 πιο ενεργών βουλευτών της Ευρώπης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Το συνέδριο που συνοδεύεται από ένα Gala Dinner αλλά και από επιτόπιες επισκέψεις, θα επικεντρωθεί στα παρακάτω θέματα:

  • Ενεργειακή Ένωση της ΕΕ και Διεθνής Ασφάλεια
  • Η νέα οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Ο νέος σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Η αναθεώρηση των οδηγιών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση (Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων κλπ)
  • Βόρειες θάλασσες: Η πηγή ενέργειας της Ευρώπης
  • Ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θέρμανση και την ψύξη
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και απόδοση στον τομέα των μεταφορών
  • Η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα χέρια των πολιτών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Απάντηση