Τώρα “υπάρχει λύση” στη νέα διαδικτυακή πύλη της DUROSTICK

Η πρώτη διαδικτυακή-διαδραστική κοινότητα, με αντικείμενο που αφορά στη νέα κατασκευή, στην επισκευή, στη συντήρηση, στην ανακαίνιση, στη διακόσμηση, στη φροντίδα κτιρίων και οικιών είναι γεγονός. Η νέα διαδικτυακή πύλη της DUROSTICK, που φέρει το όνομα “υπάρχει λύση” είναι στον “αέρα”! Επισκεφθείτε την ΤΩΡΑ στη διεύθυνση www.yparxeilysi.gr
Έχουμε δημιουργήσει για όλους εμάς, επαγγελματίες της οικοδομής αλλά και ιδιώτες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εργολήπτες, τεχνίτες,
κατόχους και ενοικιαστές κτιρίων και κατοικιών, ερασιτέχνες
με δημιουργικές ανησυχίες και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, ένα χώρο συνάντησης και συνύπαρξης, μια κοινότητα, την πρώτη στο ελληνικό Internet με αυτό το αντικείμενο. Τα μέλη και οι επισκέπτες της πύλης-κοινότητας ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ έχουν τη δυνατότητα:
Να πλοηγούνται στο πλούσιο περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης, να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα που τους απασχολούν, να γνωρίζουν υλικά και εφαρμογές, να διερευνούν νέες, ενίοτε καινοτόμες, ιδέες.
Να αποτείνονται για πιο εξειδικευμένη βοήθεια στις Τεχνικές Υπηρεσίες της πύλης (DUROSTICK).
Να αναρτούν δικό τους έργο και εφαρμογές.
Να αναδεικνύουν το έργο τους με κείμενα, φωτογραφίες, videos και να το μοιράζονται με όλα τα μέλη της κοινότητας ή των ομάδων στις οποίες θα έχουν επιλέξει να ανήκουν.
Να έχουν το δικό τους μοναδικό χώρο στην πύλη όπου θα καταγράφουν και θα αποθηκεύουν τη δραστηριότητα τους σε αυτή.
Να συνομιλούν στα forums της κοινότητας μεταξύ τους και με τους διαχειριστές, να ανταλλάσσουν απόψεις και προβληματισμούς, να αναζητούν τη γνώμη και την άποψη άλλων μελών, να εκφράζουν ελεύθερα τη δική τους.
Να αναρτούν αρθρογραφία -γενικότερου ή ειδικότερου ενδιαφέροντος- για οικοδομικά-τεχνικά θέματα.
Να δημιουργούν ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος όπου θα ανταλλάσσουν πληροφορία, γνώση και εμπειρία, αλλά και θα προσελκύουν άλλα μέλη που πιθανόν χρήζουν της παροχής των υπηρεσιών που τα μέλη (ως επαγγελματίες) παρέχουν.

Απάντηση