144 νέα Γιγαβάτ αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη ως το 2025

Την επόμενη δεκαετία στην Ευρώπη θα μπορούσαν να εγκατασταθούν περισσότερα από 144 Γιγαβάτ αιολικής ενέργειας σύμφωνα με τους αναλυτές της MAKE.
Το 2014 η νέα αιολική ισχύς αυξήθηκε κατά 7,7% σε σύγκριση με το 2013 αφού προστέθηκαν 13 Γιγαβάτ. Μάλιστα, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Σουηδία, Τουρκία και Αυστρία κατέρριψαν παλαιότερα εθνικά ρεκόρ νέας αιολικής ισχύος.
Η ευρωπαϊκή αγορά αιολικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί ακόμα 8,7% το 2015.
Σχεδόν δύο στα τρία από τα συνολικά 144 νέα αιολικά Γιγαβάτ ως το 2025 θα εγκατασταθούν στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά: η Γερμανία αντιστοιχεί στο 42% ή 37 GW, Βρετανία και Γαλλία ακολουθούν με 15,4 GW και 13,2 GW αντίστοιχα.
Στη Νότια Ευρώπη θα εγκατασταθεί το 26% της νέας αιολικής ισχύος και την Ανατολική Ευρώπη μόλις 13%.
Όσον αφορά στα υπεράκτια αιολικά πάρκα η MAKE επισημαίνει ότι αντιστοιχούν στο 13% (ή 1,6 Γιγαβατώρες) της νέας ηλεκτρικής ισχύος που συνδέθηκε με το δίκτυο το 2014, ενώ ακολουθούν ακόμα τρία Γιγαβάτ το 2015. Η νέα υπεράκτια αιολική ισχύς θα ξεπεράσει τα 4 Γιγαβάτ ετησίως ως τα τέλη της δεκαετίας που καλύπτει η έρευνα.
Η MAKE επισημαίνει ότι η απουσία δεσμευτικών εθνικών στόχων μετά το 2020 συνεπάγεται την επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας.

Απάντηση