1ο Συνέδριο Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

Η ιστοριογραφία της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα μεταξύ 20ού και 21ου αιώνα είναι το θέμα του 1ου Συνεδρίου Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής που θα διεξαχθεί 22-24 Μαΐου 2014 στην αίθουσα Τζόρτζιο ντε Κίρικο, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256.

Το Συνέδριο επιδιώκει να αποτελέσει πεδίο ανάδειξης της έρευνας των Ελλήνων ιστορικών, θεωρητικών και κριτικών αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να μορφοποιηθεί, στην παρούσα συγκυρία, μια επίκαιρη και αντιπροσωπευτική εικόνα της εντόπιας επιστημονικής παραγωγής στο πεδίο της αρχιτεκτονικής ιστοριογραφίας.

Κύρια περίοδος μελέτης και χώρος αναφοράς είναι ο ελληνικός 20ός αιώνας και οι αρχές του 21ου. Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού σχολών της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, μέλη δημόσιων ή άλλων φορέων, ερευνητές που συνεργάζονται και αναπτύσσουν διδακτική δραστηριότητα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά και ανεξάρτητοι μελετητές με έργο που εντάσσεται στη θεματική του Συνεδρίου.

Ενθαρρύνεται η συμμετοχή νέων μελετητών, οι οποίοι οικοδομούν την προσωπική τους ερευνητική ταυτότητα γύρω από την περισσότερο ή λιγότερο πρόσφατη εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. Η συμμετοχή στο Συνέδριο και η παρακολούθηση των εργασιών του είναι δωρεάν.

Απάντηση