Χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ για μικρά δημόσια έργα στην ελληνική περιφέρεια

Χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ για την κατασκευή μικρών δημόσιων έργων στους Δήμους της χώρας, εξασφαλίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ένταξη των έργων αυτών στα μέτρα 321 και 322 του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Την πρόσκληση ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τα δημόσια έργα και με στόχο την προώθηση κατασκευής αναγκαίων υποδομών για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών. Με επιστολή του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, Δημήτρη Ιατρίδη, προσκαλούνται οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού των περιοχών εφαρμογής του Άξονα 3 για την υποβολή των προτάσεών τους με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν. Η προθεσμία λήγει την 1/12/2014 και ώρα 15:00.Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το κάθε μέτρο είναι:

ΜΕΤΡΟ 321
• Κατασκευή μικρών φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές κ.α.
• Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος.
• Μικρά έργα αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση των αγροτών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
• Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων.
• Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία.

ΜΕΤΡΟ 322
• Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, με έργα διαμόρφωσης υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις, υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου, παιδικές χαρές κ.α. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ εκ των οποίων διατίθενται: – 30 εκατ. € (πλέον Φ.Π.Α) για το μέτρο 321 – 20 εκατ.€ (πλέον Φ.Π.Α.) για το μέτρο 322 Το 90,38% του συνολικού προϋπολογισμού καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το 9,62% από εθνικούς πόρους.

Απάντηση