Χαλυβουργία: Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη

Print Friendly, PDF & Email

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας στις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τις σοβαρές προκλήσεις που οφείλονται, κυρίως, στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ανακοίνωση(http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947) στην οποία περιγράφει πώς η ευρωπαϊκή χαλυβουργία μπορεί να ξεπεράσει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις, με την υποστήριξη των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Απάντηση