Φωτοβολταϊκά: Επενδύσεις €20 εκατ. στη Ρουμανία

Η ρουμανική εταιρεία ενέργειας Armand και η βρετανική εταιρεία Greentech θα επενδύσουν 20 εκατομμύρια ευρώ σε 20 MW φωτοβολταϊκά έργα στη Ρουμανία.
Οι δύο εταιρείες έχουν υπογράψει συμφωνία χρηματοδότησης και ανάπτυξης για αρκετά φωτοβολταϊκά έργα ισχύος κάτω των 500 KW. Πρόκειται να αναπτύξουν τα φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 20 MW μέχρι το τέλος του 2016.
Τα έργα που θα επωφεληθούν από τα νέο feed-in tariff, που θα πρέπει να εφαρμόσει η Ρουμανία από φέτος.
Ο Όμιλος Armand ιδρύθηκε στην Τιμισοάρα, το 2009, και ελέγχεται από τον Ρουμάνο επενδυτή Armand Domuta.

Απάντηση