ΥΠΕΝ: 350.000 στο ΚΑΠΕ για περιβαλλοντικές μελέτες

Με απόφαση του ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 350.000 ευρώ προς το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), από τις πιστώσεις του έργου «Επιχορήγηση του ΚΑΠΕ για εκπόνηση μελετών για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης θαλάσσιων αιολικών πάρκων» της ΣΑΕ 075/8/2015, για την πληρωµή του ως άνω έργου.

Απάντηση