ΥΠΕΝ: Σε Δημόσια Διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Tο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με την επιστημονική στήριξη ομάδας της Ακαδημίας Αθηνών και της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος, ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει κείμενο Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση έως την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η κλιματική αλλαγή που παρατηρείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει δυσμενείς επιπτώσεις στους ανθρώπους και στο περιβάλλον, οι οποίες είναι αισθητές τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τις έως τώρα επιστημονικές μελέτες, οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή θα αυξηθούν τις επόμενες δεκαετίες λόγω της ευρύτητας του φαινομένου και της συσσώρευσης στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου, ανεξάρτητα από τα σενάρια που διατυπώνονται για την πλανητική υπερθέρμανση και των προσπαθειών μετριασμού.
Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη για το σχεδιασμό και τη λήψη κατάλληλων μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των αρνητικών αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Πέραν αυτού όμως, η χώρα μας έχοντας κυρώσει τη Σύμβαση Πλαίσιο και το Πρωτόκολλο του Κιότο και όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υποχρέωση να αναπτύξει μια Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).
Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε: «Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) είναι το πρώτο βήμα για μια συνεχή και ευέλικτη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των απαραίτητων μέτρων προσαρμογής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση της ΕΣΠΚΑ θα ακολουθήσει η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και η περαιτέρω εξειδίκευση τους μέσω των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής.
Το ΥΠΕΝ καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.»

Απάντηση