Τροπολογία με αλλαγές για ενεργειακές επιθεωρήσεις & ενεργειακή απόδοση κτηρίων

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις”, προστέθηκε τροπολογία με νομοτεχνικές βελτιώσεις σε ορισμένες διατάξεις του ν. 4342/2015 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τους ενεργειακούς επιθεωρητές και τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.
Την τροπολογία μαζί με την αιτιολογική έκθεση, τις τροποποιούμενες – καταργούμενες διατάξεις και την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μπορείτε να τη διαβασετε εδώ.

Απάντηση