Τρίτη συνάντηση της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η Συνάντηση της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών , στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στις 4 Νοεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του προγράμματος UPSWING BUILD UP SKILLS.
Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι του ΕΜΠ ,του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΚΑΠΕ, της ΓΣΕΕ, της ΠΟΕΜ, του ΟΑΕΔ και του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ . Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε συμπεράσματα της προηγούμενης συνεδρίασης και σε θέματα που αφορούν στην επικαιροποίηση του επαγγελματικού περιγράμματος του αλουμινοσιδηροκατασκευαστή, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας των παραγομένων προϊόντων. Επίσης συζητήθηκαν θέματα του σχήματος Πιστοποίησης που θα προκύψει, καθώς και των αναγκών εκπαίδευσης, οι οποίες θα αντιμετωπισθούν κυρίως μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του κλάδου. Οι συμμετέχοντες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών, ο Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Παγιάτης, ο Γενικός Γραμματέας κ.Αναστάσιος Αθανασόπουλος και ο επιστημονικός συνεργάτης της, Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την πορεία του έργου της αναβάθμισης του επαγγελματικού περιγράμματος και τόνισαν την ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν ώστε ο κλάδος να είναι έτοιμος για τις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν.

Απάντηση