Το πληροφοριακό σύστημα της Altec Software επέλεξε η Alumil, για την κάλυψη των μηχανογραφικών της αναγκών

Η προμήθεια του Atlantis ERP καθώς και οι υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, επικοινωνίας και ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών, υλοποιήθηκαν από την Ορόσημο Πληροφορική, εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Altec Software. Το Atlantis ERP έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί με επιτυχία στη πλειονότητα των θυγατρικών του ομίλου Alumil στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό (Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Ρωσία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Σκόπια, Ντουμπάι και μέχρι τέλος του χρόνου στην Αίγυπτο κλπ). Όλες οι εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό έχουν υλοποιηθεί και υποστηρίζονται μηχανογραφικά με επιτυχία από την Ορόσημο Πληροφορική. Στο συγκεκριμένο έργο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πλήρη και αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών πόρων με ταυτόχρονη απλοποίηση των μηχανογραφικών διαδικασιών.

Απάντηση