Το μέλλον των ΑΠΕ… σε Νότια Αμερική & Αφρική

Η Enel Green Power, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) παγκοσμίως, στρέφει το βλέμμα της στη Νότια Αμερική και την Αφρική όσον αφορά τη μελλοντική της ανάπτυξη, ενώ μέχρι σήμερα είχε στραμμένο το βλέμμα της στην Ευρώπη.

Η Νότια Αμερική και η Αφρική είναι από τη μία ανεκμετάλλευτες και παρθένες από ΑΠΕ ενώ παράλληλα το κλίμα και το γεωγραφικό ανάγλυφό τους ταιριάζει απόλυτα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Η Enel Green Power, η οποία ελέγχεται από την Ιταλική εταιρεία Enel, έχει τις περισσότερες επενδύσεις της μακριά από την Ιταλία και την Ισπανία προς τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Απάντηση