Τεχνικός Οδηγός για Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας

Μέσα στα πλαίσια προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας, κυκλοφόρησε ο «Τεχνικός Οδηγός για Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας» που έχει ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου.
Όπως αναφέρει ο τεχνικός οδηγός, “ως κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) νοείται ένα κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιορισμένη σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και του οποίου η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να αποτελούν ΚΣΜΚΕ, ενώ μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018 όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους, πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.”
Μπορείτε να δείτε τον τεχνικό οδηγό.

Απάντηση