Τεχνικές προδιαγραφές συστημάτων EUROPA

Στα πλαίσια της διαρκούς στήριξης και εκπαίδευσης του εμπορικού δικτύου της και των συνεργατών κατασκευαστών, η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. συγκέντρωσε σε ηλεκτρονική μορφή τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων EUROPA και PRIMA.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τις κύριες τομές και σχέδια των σειρών, τα βασικά χαρακτηριστικά, τις τυπολογίες κατασκευών, τα πιστοποιητικά καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι διαθέσιμες τόσο σε ελληνικά όσο και σε αγγλικά. Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαφές με ιδιώτες, τεχνικές εταιρίες και αρχιτέκτονες. Μπορεί κανείς να βρει τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων EUROPA και PRIMA στην ενότητα Έντυπα του www.profil.gr και www.primasystems.gr αντίστοιχα.

Απάντηση