Τα 20 κορυφαία εξαγόμενα ελληνικά προϊοντα το 2015, στην τρίτη θέση το αλουμίνιο

Πρώτες ύλες, βιομηχανικά προϊόντα, τρόφιμα, ακόμη και smart phones ή μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών αποτελούν τα κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας.
Οι εξαγωγές, τη χρονιά που πέρασε εμφάνισαν μείωση κατά 5,1% και ανήλθαν σε αξία στα 25,5 δις ευρώ έναντι 26,9 δις ευρώ του 2014. Αν όμως εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει αύξηση της τάξης του 7,8% στα 17,9 δις ευρώ, έναντι 16,6 δις ευρώ το 2014.
Ποια όμως τα κορυφαία 20 εξαγώγιμα προϊοντα το 2015; Οπως προκύπτει από την ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων τα ορυκτέλαια πετρελαίου, τα φάρμακα για λιανική πώληση και το αλουμίνιο παραμένουν στις τρεις πρώτες θέσεις, όπως και το 2014. Η πορεία του ελαιολάδου εκτοξέυτηκε και από την 12η θέση ανέβηκε στην 4η ενώ σημαντικά αυξήμενες ήταν οι εξαγωγές σε ψάρια, τυριά και ελιές. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται τα 20 κορυφαία προϊοντα που εξήχθησαν το 2015.

[images_grid auto_slide=”no” auto_duration=”1″ cols=”three” lightbox=”yes” source=”media: 32118″][/images_grid] Αρνητικά πρόσημα στις εισαγωγές
Σύντομη και πρόσκαιρη αποδείχθηκε η άνοδος των εισαγωγών του 2014, καθώς οι χαμηλότερες τιμές των καυσίμων, οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και η αβεβαιότητα σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, βιομηχανίας και εμπορίου είχαν ως αποτέλεσμα την εκ νέου υποχώρησή τους πέρυσι. Ειδικότερα, το 2015 καταγράφηκε μείωση κατά 9,8%, στα 42,5 δις ευρώ (έναντι 47,2 δις το 2014). Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης αποδίδεται στον κλάδο των πετρελαιοειδών (-26,4%), χωρίς τα οποία η υποχώρηση των εισαγωγών είναι οριακή ( -0,2% ή κατά μόλις 75,5 εκατ. ευρώ).
Μειωμένες κατά 1,7% ήταν οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της υποχώρησης των εισαγωγών από τις χώρες της Ευρωζώνης (-3,6%), την ώρα που οι εισαγωγές από τις χώρες μέλη της ΕΕ που δεν είναι ενταγμένες στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν κατά 5%. Οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (εκτός ΕΕ) εμφανίζουν μεγάλη μείωση της τάξης του -17,8%.

Απάντηση