Τα φωτοβολταϊκά φθηνότερα από τον άνθρακα από τη Χιλή ως την Ινδία

Τα φωτοβολταϊκά έχουν εξελίσσονται σε μια ανταγωνιστική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου που απολαμβάνουν υψηλά επίπεδα ηλιοφάνειας λόγω της πτώσης των τιμών του εξοπλισμού, αλλά και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η καύση ρυπογόνου άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως είναι τα δικαιώματα ρύπων.
Στην πιο πρόσφατη δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας στη Χιλή, οι μονάδες ΑΠΕ κέρδισαν το σύνολο των υπό δημοπράτηση συμβολαίων τα οποία αντιστοιχούν σε 1.200 Γιγαβατώρες ενέργειας.
Τρία μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα θα πουλήσουν ενέργεια έναντι 65 ως 68 δολαρίων ανά Μεγαβατώρα, δύο αιολικά πάρκα έδωσαν τιμή 79 δολάρια ανά Μεγαβατώρα και μια ηλιοθερμική μονάδα προσέφερε ηλεκτρική ενέργεια έναντι 97 δολαρίων ανά Μεγαβατώρα. Παράλληλα, οι μονάδες άνθρακα προσέφεραν ενέργεια έναντι 85 δολαρίων ανά Μεγαβατώρα στην ίδια δημοπρασία.
Η συνολική εγκατεστημένη ηλιακή ισχύς στη Χιλή αυξήθηκε από λιγότερο από τέσσερα Μεγαβάτ το 2013 σε περισσότερα από 220 Μεγαβάτ πέρυσι.
Το 2015 η νέα ηλιακή ισχύς θα διαμορφωθεί στο ένα Γιγαβάτ με οκτώ έργα να έχουν λάβει άδεια κατασκευής.
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη Χιλή αυξήθηκε κατά περίπου 33% μεταξύ 2000 και 2010. Αυτή η αύξηση της ζήτησης έχει στηρίξει την άνοδο της ηλιακής ενέργειας κατά τα τελευταία δύο χρόνια στη Χιλή.
Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα μεγάλα φωτοβολταϊκά έχουν εγκατασταθεί στον βορρά της Χιλής, στην έρημο Ατακάμα όπου τα δίκτυα ενέργειας είναι ελλιπή.
Πολλά από τα έργα συνολικής ισχύος 2,1 Γιγαβάτ που έχουν λάβει άδεια δεν έχουν ακόμα χωροθετηθεί και η κατασκευή τους θα πρέπει να περιμένει την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς.
—Ηλιακή ενέργεια στην Ινδία
Μια νέα έκθεση της KPMG Ινδίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα φωτοβολταϊκά θα είναι φθηνότερα από τον άνθρακα κατά 10% ως το 2020 με διείσδυση στο ενεργειακό μείγμα που θα ανέλθει σε 5,7%.
Η έκθεση με τίτλο «The Rising Sun-Disruption on the Horizon» πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ινδικού υπουργείου Ηλεκτρισμού, Άνθρακα και Ανανεώσιμης Ενέργειας κατόπιν της ανακοίνωσης του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι ότι η χώρα θα επιδιώξει να ηγηθεί της συμμαχίας Global Solar Alliance που έχουν συνάψει οι χώρες με πλούσιο ηλιακό δυναμικό.
Το σταθμισμένο κόστος της ηλιακής ενέργειας (LCOE) θα είναι χαμηλότερο από του άνθρακα σε πέντε χρόνια, ενώ ως το 2025 τα φωτοβολταϊκά θα αποτελούν βασική πηγή ενέργειας.
Ατμομηχανή της ηλιακής ανάπτυξης θα είναι τα μεγάλα φωτοβολταϊκά, αλλά και τα φωτοβολταϊκά σε στέγες υπό την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθούν προσιτές λύσεις αποθήκευσης ενέργειας και θα εφαρμοστούν ευνοϊκές πολιτικές.
Η KPMG προβλέπει ότι τα φωτοβολταϊκά σε στέγες συνδυαστικά με την αποθήκευση θα παράγουν φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια από το κεντρικό δίκτυο μετά το 2022 με την ισχύ τους να φτάνει τα 10 Γιγαβάτ το 2020 και τα 49 Γιγαβάτ το 2025.

Απάντηση