Τα Κανάρια Νησιά μπορούν 100% ΑΠΕ ως το 2050 – DLR

Οι Κανάριοι Νήσοι θα μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) μέχρι τα μέσα του αιώνα που διανύουμε σύμφωνα με μελέτη του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής (DLR).Το ισπανικό αρχιπέλαγος, στα βορειοδυτικά των ακτών της Βόρειας Αφρικής, εξαρτάται κύριο λόγο από το εισαγόμενο πετρέλαιο, ωστόσο οι συνθήκες για την ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ είναι κάτι περισσότερο από ευνοϊκές και οι οικονομικές προοπτικές μιας τέτοιας «στροφής» πολύ καλές.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του DLR, απαιτούνται επενδύσεις ύψους 20 δισ. Ευρώ μέσα στα επόμενα 35 χρόνια σε εγκαταστάσεις αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και συστημάτων.
Ποσό υπερδιπλάσιο των απαιτούμενων κεφαλαίων θα προκύψει από την εξοικονόμηση χρημάτων που συνεπάγεται η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η οποία υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τα 42 δισ. Ευρώ.
Το πλεόνασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πρόσθετων υποδομών, όπως είναι τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Πέραν αυτού, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί έως και κατά 37 τοις εκατό, καθώς αναπτύσσονται όλο και πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες.
Αντίστοιχα, η τιμή της κιλοβατώρας μπορεί να μειωθεί κατά 17 με 20 λεπτά του ευρώ έως το 2050. Αντίθετα, αν συνεχιστεί η χρήση ορυκτών καυσίμων, η τιμή αυτή θα σημειώσει αύξηση κατά περίπου 23 λεπτά.
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, οι ηλιοθερμικές μονάδες Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας και η αιολική ενέργεια θα μπορούν να προμηθεύσουν έως και το 80 τοις εκατό της ζήτησης ενέργειας των Καναρίων Νήσων έως το 2050, με το υπόλοιπο 20 τοις εκατό να καλύπτεται από γεωθερμία, βιομάζα και θαλάσσια ενέργεια.
«Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ισορροπημένο και πολυδιάστατο ενεργειακό μείγμα που δεν εξαρτάται από μια μόνο τεχνολογία», δήλωσε η Σόνια Σάιμον, μέλος της ερευνητικής ομάδας.
Η μελέτη συστήνει επίσης την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στα νησιά όπου δεν διανύονται μεγάλες αποστάσεις που να απαιτούν υψηλή αυτονομία καυσίμων.

Απάντηση