Σύνδεσμος ΗΛΙΟΣ: Προτάσεις για ουσιαστική αυτοπαραγωγή (Net Metering)

Την Παρασκευή 29.8.2014, ο Σύνδεσμος ΗΛΙΟΣ απέστειλε στη ΡΑΕ τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του, για το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό στα πλαίσια της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.

Για το σκοπό αυτό, προηγήθηκε σειρά ενημερωτικών συναντήσεων με στελέχη του ΥΠΕΚΑ και της ΡΑΕ που επεξεργάζονται το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης και ακολούθησε μελέτη από την Επιτροπή Επιστημονικής Τεκμηρίωσης του Συνδέσμου. Βασική κατεύθυνση των προτάσεων, είναι να επέλθουν ρεαλιστικές τροποποιήσεις σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις που δημιουργούν εμπόδια στην ουσιαστική ενεργοποίηση του μέτρου. Στις ρυθμίσεις αυτές, περιλαμβάνονται κυρίως ο περιορισμός ισχύος των 10 και 5 kW αντίστοιχα για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και τα ΜΔΝ και η εφαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ και των ΥΚΩ στο σύνολο της κατανάλωσης, ρυθμίσεις που εξαιρούν τη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών και αυξάνουν σε μη ρεαλιστικά επίπεδα το χρόνο αποπληρωμής των μικρών εγκαταστάσεων, σε βαθμό που να καθιστούν την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής μη ελκυστική, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί στην αγορά.

Μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος προτείνει την επέκταση του ορίου στα 100 kW, ώστε να ωφεληθούν οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την εφαρμογή των χρεώσεων ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ στο αποτέλεσμα του ενεργειακού συμψηφισμού. Τεκμηριώνεται άλλωστε ότι η εφαρμογή των χρεώσεων ΥΚΩ στο αποτέλεσμα του ενεργειακού συμψηφισμού, στη χειρότερη περίπτωση, δεν δημιουργεί μη εύλογες επιβαρύνσεις για τους υπόλοιπους καταναλωτές.

Σε ότι αφορά στο ΕΤΜΕΑΡ, η ίδια η ΡΑΕ έχει ήδη διατυπώσει εγγράφως τη γνώμη ότι δεν μπορεί να εφαρμόζεται για την ενέργεια που παράγουν οι αυτοπαραγωγοί, δεδομένου ότι συμβάλλουν πρωτογενώς στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων. Εκτός αυτών, ο Σύνδεσμος διατύπωσε και μια σειρά προτάσεων που διευκολύνουν την απόφαση εγκατάστασης, καθιστώντας την αυτοπαραγωγή ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους ιδιοκτήτες και τους μισθωτές ακινήτων. Ρυθμίσεις όπως η χρήση της εγκατάστασης από τον εκάστοτε ένοικο μιας ιδιοκτησίας, η μεταφορά ενός συστήματος σε νέα διεύθυνση χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης συμψηφισμού και η εγκατάσταση περισσότερων από ένα συστημάτων σε κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους με συγκεκριμένες διαδικασίες, μπορούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην αγορά ακινήτων, που σήμερα χαρακτηρίζεται από απόλυτη στασιμότητα.

Πάνω απ’ όλα, ο Σύνδεσμος επιμένει στην πρόταση του για δωρεάν διάθεση της περίσσειας ενέργειας που προκύπτει από τις εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγής, στους δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου. Μια ρύθμιση που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά όσους πραγματικά έχουν ανάγκη. Σε δεύτερη φάση και αφού αποκτηθεί η ανάλογη εμπειρία, το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να επεκταθεί και με άλλες ρυθμίσεις όπως η θέσπιση του Virtual Net Metering, των Bill Credit Transfers, η ενεργοποίηση των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών αλλά και η δημιουργία ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΕΣΠΑ) που θα παρέχουν κίνητρα για εγκαταστάσεις με αποθήκευση ενέργειας, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ώστε να δημιουργηθεί πολύτιμη εξαγώγιμη τεχνογνωσία και προϊόντα, που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ακόμα και στο πρωτογενή τομέα.

Ένα νέο επιτυχημένο θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ στη χώρα μας, μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο σταθμό για ολόκληρη την Ευρώπη. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η νέα Υπουργική Απόφαση αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Ένα ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο μπορεί να επανεκκινήσει τις μικρές ΑΠΕ στη χώρα μας, προς όφελος του περιβάλλοντος, των καταναλωτών, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και εν γένει όλης της αγοράς ενέργειας. Ευελπιστούμε ότι η Πολιτεία δεν θα αφήσει να χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για τη χώρα.

Απάντηση