Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ»: Θέμα πολιτικής απόφασης το Net Metering

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία το ΥΠΕΚΑ εξετάζει συγκεκριμένες τροποποιήσεις στην εφαρμογή της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), ο Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ» για μια ακόμη φορά επισημαίνει, ότι το Πόρισμα της σχετικής Ομάδας Εργασίας στο οποίο βασίσθηκε το προτεινόμενο κείμενο της σχετικής Υπουργικής Απόφασης:(α) Δεν παραθέτει καμία τεχνική τεκμηρίωση για την ανάγκη επιβολής ορίων τόσο στο Διασυνδεδεμένο δίκτυο όσο και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. (β) Επιβάλλει την εφαρμογή των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ στο σύνολο της κατανάλωσης των αυτοπαραγωγών, παραθέτοντας ως επιχειρήματα την επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ και την ανάγκη σημαντικών τροποποιήσεων στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Δεν παρουσιάζει όμως καμία ποσοτική εκτίμηση για την επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού, ούτε αναφέρει ποιες τροποποιήσεις απαιτούνται και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να γίνουν.

Συνεπώς, οι περιορισμοί που θέτει η Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή της αυτοπαραγωγής, είναι προϊόν πολιτικής απόφασης και δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά. Πως είναι δυνατό να επιδοτείται μέσω του αναπτυξιακού νόμου, η χωρίς όρια εγκατάσταση μεγάλων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό το κέρδος και την ίδια στιγμή να επιβάλλονται όρια στα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις, που θέλουν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για να καλύψουν την κατανάλωση τους; Πως είναι δυνατό να επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές, για να αμείβονται όσοι μειώνουν τις εκπομπές αερίων ρύπων στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό το κέρδος και να μην απαλλάσσονται από αυτή την επιβάρυνση όσοι καταναλωτές συμβάλλουν πρωτογενώς, ειδικά όταν αυτό αποτελεί πάγια άποψη της ΡΑΕ; Πως είναι δυνατό να τίθενται ακόμα μεγαλύτεροι περιορισμοί για τους αυτοπαραγωγούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όταν μπορούν να μειώσουν το συνολικό κόστος των ΥΚΩ και άρα και την επιβάρυνση όλων των καταναλωτών; Πως είναι δυνατό να θεωρείται ελκυστικό ένα θεσμικό πλαίσιο που οδηγεί σε αποσβέσεις κεφαλαίου άνω της δεκαετίας, με δεδομένη την ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας των καταναλωτών; Τελικά, θέλει ή όχι, η Πολιτεία ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή; Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι όταν θέλει, μπορεί. Και μάλιστα γρήγορα και αποτελεσματικά.

Γρήγορα και αποτελεσματικά λύθηκε το θέμα της διακοψιμότητας για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία. Γρήγορα και αποτελεσματικά απαλλάχθηκαν οι προνοιακοί φορείς από τα ΥΚΩ. Γρήγορα και αποτελεσματικά προωθείται η χρήση της αυτοπαραγωγής για τους αγρότες. Καμία διέξοδος όμως δεν παρέχεται στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις, που επιβαρύνονται με πολύ υψηλές χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών.

Ειδικά οι μεγάλες οικιακές καταναλώσεις, επιβαρύνονται με εξαιρετικά υψηλές χρεώσεις ΥΚΩ, με το επιχείρημα της δημιουργίας κινήτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Στην πράξη όμως, οι χρεώσεις αυτές λειτουργούν ως αντικίνητρο για τη στροφή σε νέες καθαρές τεχνολογίες, όπως οι αντλίες θερμότητας και η ηλεκτρική μετακίνηση. Τεχνολογίες που αυξάνουν μεν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όμως επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση στη χρήση ορυκτών καυσίμων, συμβάλλοντας έτσι σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον αλλά και στην ευστάθεια του συστήματος λόγω αύξησης της ζήτησης. Η αυτοπαραγωγή μπορεί να μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες καθαρές τεχνολογίες.

Η αυτοπαραγωγή μπορεί να ανακουφίσει τις ευάλωτες οικονομικά ομάδες, διαθέτοντας δωρεάν την ενέργεια που περισσεύει στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Τίποτε όμως δεν θα γίνει αν επιβληθούν όρια ισχύος και υπέρμετρες χρεώσεις στο σύνολο της κατανάλωσης των αυτοπαραγωγών. Το θέμα δεν είναι αν η χώρα έχει καλύψει τους στόχους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για το 2020. Το θέμα είναι η πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, η ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, η ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προώθηση νέων τεχνολογιών για ένα πιο καθαρό περιβάλλον.

Ο Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ» συνεχίζει την προσπάθεια του προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο επαφών με τη ΡΑΕ, το ΔΕΔΔΗΕ και το ΥΠΕΚΑ επικοινωνώντας τα οφέλη που θα αποκομίσει η χώρα από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και δίκαιου θεσμικού πλαισίου για την αυτοπαραγωγή. Επειδή όμως τελικά είναι θέμα πολιτικής απόφασης, ο Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ» για μια ακόμα φορά, ζητά να συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, πριν από τη λήψη των τελικών αποφάσεων και την ολοκλήρωση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Απάντηση