Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ»: Αυτονομία όχι μόνο με φυσικό αέριο

Πρόσφατα, ο Υφυπ. ΠΕΚΑ κος Α. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε με δηλώσεις του στην προώθηση ειδικής ρύθμισης με την οποία δεν θα απαιτείται πλέον απόφαση της πλειοψηφίας της γενικής συνέλευσης μιας πολυκατοικίας προκειμένου να εγκαταλείψει ένα διαμέρισμα την κεντρική θέρμανση. Επί της αρχής ο Σύνδεσμος ΗΛΙΟΣ θεωρεί εξαιρετικά θετική τη ρύθμιση, η οποία άρει το αδιέξοδο χιλιάδων νοικοκυριών που κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν πρέπει όμως να περιορισθεί μόνο στην εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο. Διαφορετικά αποκλείονται χιλιάδες νοικοκυριά που διαμένουν σε κτίρια χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά και τεχνολογίες που επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση αντλιών θερμότητας, οι οποίες:

(α) συντελούν στην ευστάθεια του ηλεκτρικού δικτύου αυξάνοντας σημαντικά τη ζήτηση,

(β) προστατεύουν το περιβάλλον μειώνοντας τις εκπομπές αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα,

(γ) βελτιώνουν μακροπρόθεσμα το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών της χώρας, μειώνοντας τη χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων

Πάνω απ’ όλα όμως, συντελούν στη μείωση της εξάρτησης της χώρας μας από εξωγενείς παράγοντες, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένων των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων στην Ουκρανία και του μεγέθους της εξάρτησης που έχει η χώρα μας από το φυσικό αέριο ρωσικής προέλευσης. Συνεπώς, η προκειμένη ρύθμιση πρέπει να επεκταθεί ώστε να προβλέπει και την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, παρέχοντας ειδικά κίνητρα λόγω της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνουν αλλά και της μειωμένης επιβάρυνσης που επιφέρουν στο περιβάλλον. Στην ίδια λογική παροχής διεξόδου, πρέπει να κινηθεί και η Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την αυτοπαραγωγή, ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κοινόχρηστους χώρους, έτσι ώστε εκτός από τη θέρμανση να υπάρχει και η δυνατότητα μείωσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Επισημαίνεται ότι αντί της εγκατάστασης ενός μόνο συστήματος φωτοβολταϊκών στους κοινόχρηστους χώρους από ένα μόνο ιδιοκτήτη, όπως προτείνει το ΥΠΕΚΑ, ο Σύνδεσμος έχει αντιπροτείνει:

(α) την εγκατάσταση περισσότερων από ένα συστημάτων φωτοβολταϊκών σε κοινόχρηστους χώρους

(β) τη θεμελίωση δικαιώματος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στους κοινόχρηστους χώρους για κάθε ιδιοκτήτη, ανάλογα με τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στα κοινόχρηστα έξοδα.

(γ) τη δυνατότητα παραχώρησης του δικαιώματος μεταξύ των ιδιοκτητών.

Ευελπιστούμε ότι το ΥΠΕΚΑ θα προβεί άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις και των δυο πιο πάνω ρυθμίσεων, αντιλαμβανόμενη τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές.

Απάντηση