Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ»: Έφτασε Η Ώρα

Ο Σύνδεσμος “ΗΛΙΟΣ” προς αποκατάσταση και μόνον της αλήθειας, και μην επιτρέποντας σε άλλους να οικειοποιηθούν τον τριετή αγώνα, έτσι ώστε ο θεσμός του Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering) να είναι σήμερα μια πραγματικότηταΠαραθέτει τα παρακάτω : • Τον Αύγουστο του 2012 δημιουργήθηκε ο επαγγελματικός σύνδεσμος “ΗΛΙΟΣ”, o οποίος εκπροσωπεί τους επαγγελματίες ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ των Οικιακών και Κτηριακών Φ/Β. • Μετά από πολλαπλές επισκέψεις σε πολιτικά κόμματα και αρμόδιους φορείς, συνέδρια και ημερίδες, δελτία τύπου και συγγραφή άρθρων με επιστημονική τεκμηρίωση, εισήγαγε την έννοια του Ενεργειακού Συμψηφισμού για να διασωθεί ο κλάδος των οικιακών φωτοβολταϊκών. • Τον Μάρτιο του 2013, η Επιστημονική μας Ομάδα, εκπόνησε και παρουσίασε στο ΥΠΕΚΑ, το σχέδιο του Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering). Μετά από συνεχείς συζητήσεις, το ΥΠΕΚΑ έκανε αποδεκτές τις απόψεις μας σχεδόν στο σύνολό τους. Στη συνέχεια το Υπουργείο προχώρησε και συνέταξε Ν/Σ, το οποίο απέστειλε προς επεξεργασία στη Διαρκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Εμπορίου της Βουλής. Στην Επιτροπή αυτή κλήθηκε ο “ΗΛΙΟΣ” για να εκφέρει τις απόψεις του. • Τον Οκτώβριο του 2013 το Net Metering έγινε Νόμος του Κράτους. • Στη συνέχεια και μέχρι σήμερα ο “ΗΛΙΟΣ” με σχεδόν καθημερινές επικοινωνίες και παραστάσεις, τόσο με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, όσον και τη νέα ο στόχος έγινε πραγματικότητα ώστε την 8-5-2015 το Net Metering να είναι πλέον εφαρμόσιμο. Αισθανόμαστε την ανάγκη να κοινοποιήσουμε τα παραπάνω προς αποτροπή κάποιων οι οποίοι επανειλημμένως έχουν προσπαθήσει να οικειοποιηθούν τον αγώνα των μελών μας, που θυσίασαν αμέτρητες ώρες προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου για το κοινό συμφέρον. Στον μοναχικό και επίπονο δρόμο μας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι είχαμε την πλήρη συμπαράσταση του ΣΕΦ, ο οποίος αρθρογραφώντας, οργανώνοντας ημερίδες και κάνοντας διάλογο με τους αντίστοιχους φορείς στήριξε τις θέσεις μας. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την GREEN PEACE Ελλάδος, για τη συνεχή και αμέριστη συμπαράσταση της όχι μόνο με λόγια, αλλά με δράσεις και παρεμβάσεις. Τους ευχαριστούμε πραγματικά. Αυτά για την αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

Απάντηση