Συνεχίζονται οι πληρωμές ΛΑΓΗΕ για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Νέα εντολή έδωσε ο ΛΑΓΗΕ προς τις τράπεζες για την εξόφληση τιμολογίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ του μήνα Σεπτεμβρίου 2013.

Όπως σημειώνει ο Λειτουργός της αγοράς «ο ΛΑΓΗΕ έδωσε στις 13.5.2014 νέα εντολή στην Τράπεζα για εξόφληση τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Σεπτεμβρίου 2013. Με την εντολή αυτή έχουν εξοφληθεί 10.000 εγκαταστάσεις με παραγωγή κατά το μήνα αυτό (το 80% του συνόλου των εγκαταστάσεων)».

Απάντηση