Συνεχίζεται η πτωτική πορεία των φ/β στη Πορτογαλία

Φωτοβολταϊκά ισχύος μόλις 33 MW εγκατέστησε η Πορτογαλία, κατά τους πρώτους 7 μήνες του 2014, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύς φ/β να φτάνει τα 332 MW στα τέλη Ιουλίου του 2014, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Γενική Διεύθυνση Γεωλογίας και Ενέργειας της Πορτογαλίας. Ειδικά για το μήνα Ιούλιο, στη χώρα τοποθετήθηκαν μόλις 2 MW νέων φ/β, εν συγκρίσει με ένα χρόνο νωρίτερα, όπου στην Πορτογαλία δεν είχε γίνει καμία εγκατάσταση. Σημειώνεται ότι, κατά την ίδια περίοδο του 2013, η χώρα είχε προσθέσει μόλις 12 MW νέων φωτοβολταϊκών. Ωστόσο, τα καλά νούμερα του 2014 οφείλονται στην εγκατάσταση φ/β κυρίως σε υπεράκτιες περιοχές, τα οποία δεν περιελήφθησαν στα στατιστικά στοιχεία του 2013. Στο τέλος του Ιουνίου 2014, η Πορτογαλία διέθετε ΑΠΕ ισχύος άνω των 11,42 GW, τα περισσότερα GW προέρχονταν όμως από τα αιολικά (4,87 GW) και τα υδροηλεκτρικά (5,53 GW).

Απάντηση