Συνδέθηκε το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό πάρκο της Αφρικής

Το φωτοβολταϊκό πάρκο Jasper, κοντά στο Κίμπερλυ της Νοτίου Αφρικής είναι πλέον το μεγαλύτερο συνδεδεμένο έργο ηλιακής ενέργειας στη “Μαύρη Ήπειρο”. Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 96 Μεγαβάτ ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Το Jasper θα παράγει 180.000 Μεγαβατώρες καθαρής ενέργειας ετησίως ηλεκτροδοτώντας 80.000 νοικοκυριά στη Νότιο Αφρική. Στην ίδια περιοχή λειτουργεί το φωτοβολταϊκό πάρκο Lesedi, ισχύος 75 Μεγαβάτ, που συνδέθηκε το Μάιο, ενώ βρίσκεται υπό κατασκευή το πάρκο συγκεντρωτικής ηλιοθερμικής ενέργειας (CSP) Redstone το οποίο με ισχύ 100 Μεγαβάτ θα αποκτήσει σύντομα τα σκήπτρα του μεγαλύτερου έργου ηλιακής ενέργειας στην Αφρική.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής στο πάρκο Jasper απασχολήθηκαν ταυτόχρονα έως και 800 εργαζόμενοι και παρήχθησαν ένα εκατομμύριο ανθρωποώρες. Στόχος της Νοτίου Αφρικής είναι να εγκαταστήσει 18 Γιγαβάτ ανανεώσιμης ενέργειας ως το 2030, κυρίως φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά πάρκα χάρη στα υψηλά επίπεδα ηλιοφάνειας που απολαμβάνει. Το έργο ανέπτυξε η κοινοπραξία των εταιρειών SolarReserve, Kensani Group και Intikon Energy (ο εγκαταστάτης). Η χρηματοδότηση προήλθε από εγχώριες και διεθνείς πηγές όπως η Google και η Εταιρεία Δημοσίων Επενδύσεων της χώρας (PIC), η Intikon Energy, η Kensani Capital Investments, η PEACE Humansrus Community Trust και SolarReserve μαζί με την τράπεζα Rand Merchant Bank.

Απάντηση