Συνέδριο Διαχείρισης απορριμματων: καλές πρακτικές – χρηματοδότηση αυτοδιοίκηση – ιδιωτικός τομέας

Απαντήσεις στα επιμέρους θέματα που σχετίζονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση απορριμμάτων, τις υπάρχουσες προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες μετατροπής τους σε αναπτυξιακή ευκαιρία, αναμένεται να δώσουν ο κ. Γιάννης Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και ο κ. Ευάγγελος Καπετάνιος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι θα χαιρετήσουν την έναρξη των εργασιών του επίκαιρου περιβαλλοντικού- χρηματοδοτικού φόρουμ με θέμα: « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ», που πραγματοποιείται την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Hilton(ώρες 10.30 – 18.50).
Το φόρουμ, διοργανώνεται  από την επιχειρηματική πρωτοβουλία και την επενδυτική έκδοση Α-Energy Ιnvestments με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Περιφερειών, των συναρμόδιων αρχών, του ιδιωτικού τομέα, τραπεζών και επιστημονικών φορέων με στόχο να αναδείξει τα μέσα υλοποίησης αλλά τους τρόπους χρηματοδότησης των υπό αναθεώρηση Περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης απορριμμάτων και ασφαλώς τις καλές πρακτικές. Επιστημονικός Εταίρος του συνεδρίου είναι το ΕΚΕΤΑ-Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Πώς θα «πιαστούν» οι φιλόδοξοι στόχοι
Από τη δική τους πλευρά, ο κ. Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδος και η κα Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, θα παρουσιάσουν τις δικές τους σκέψεις , προτάσεις αλλά και προβληματισμούς, σε σχέση με τους φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους του νέου ΕΣΔΑ με βραχυχρόνιο ορίζοντα 5ετίας (2020) σε ότι αφορά τα Αστικά Στερεά Απόβλητα. Χαιρετισμούς στο συνέδριο θα απευθύνουν επίσης , ο κ. Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα , η κα Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ο κ. Σωκράτης Φάμελλος, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «Κλεισθένης» κ. Μιχάλης Χρηστάκης.
Στην δική του ομιλία, ο κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος, πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), θα αναφερθεί στις σημερινές εξελίξεις και τάσεις στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων σε Ευρώπη και Ελλάδα, στα κρίσιμα σημεία εφαρμογής των τοπικών σχεδίων και στην αξιολόγηση. Η οριοθέτηση τελικής ευθύνη σε θέματα συνολικού σχεδιασμού, η σχέση μεταξύ δήμων και περιφερειών, καθώς επίσης νομοθετικά και διοικητικά θέματα θα σχολιαστούν από τους κ. Σάββα Χιονίδη, Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Ανδρέα Βαρελά, Αντιδήμαρχο Αθήνας, κ. Μιχάλη Γεράνη, Πρόεδρο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ), κ. Ανδρέα Λουκάτο, επιστημονικό σύμβουλο Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), κ. Αθανάσιο Κατρή, Διευθύνοντα Σύμβουλο, WATT AE, κ. Γιώργο Ηλιόπουλο, Managing Director EPTA AE Σύμβουλοι- Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE, κ. Φίλιππο Κυρκίτσο, Πρόεδρο «Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης» και εκπρόσωπο της εταιρείας ANTIPOLLUTION.
Εκτίμηση του κόστους οφέλους των Δήμων/ΦΟΔΣΑ
Ανάμεσα στα επίκαιρα ζητήματα που αναμένεται να αναφερθούν οι εκλεκτοί ομιλητές είναι:
Οι προϋποθέσεις επίτευξης της χωριστής συλλογής για το 2020 (50% των ανακυκλωσίμων-βιοαποβλήτων), που είναι πενταπλάσιος της σημερινής επίδοσης (2015) σε χωριστή συλλογή.
Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι του νέου ΕΣΔΑ.
Οι τρόποι ενίσχυσης των επιλογών διαχείρισης που τονώνουν την απασχόληση.
Η αναγκαία εκτίμηση του κόστους οφέλους, τόσο για τις λειτουργικές δαπάνες των Δήμων/ΦΟΔΣΑ όσο και για το επενδυτικό κόστος των υποδομών (έργων, εξοπλισμού), προκειμένου να εκτιμηθεί η διαθεσιμότητα πόρων χρηματοδότησης τους, για να επιτευχθούν οι στόχοι του νέου ΕΣΔΑ το 2020. Η ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας για την εμπορική αξιοποίηση νέων μεθόδων με απτά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη στη διαχείριση στερών αποβλήτων. Η εξέλιξη των δρομολογημένων μετά από πολυετή ωρίμανση, έργων διαχείρισης ΑΣΑ.
«Στρατηγικές» οι επενδύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων
Από τη δική του πλευρά, ο κ. Νικόλαος Αγαλιώτης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα αναφερθεί στις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα μπορούν να χαρακτηριστούν ως στρατηγικές, επενδύσεις και έργα διαχείρισης απορριμμάτων , ενώ, ο κ. Δημοσθένης Βοϊβόντας, Προϊστάμενος της Δ/νσης Αδειοδοτήσεων Γενικής Δ/νσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου θα παρουσιάσει τις δυνατότητες επιτάχυνσης της αδειοδότησης έργων και υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, εφόσον χαρακτηριστούν ως στρατηγικές.
Νέο ΕΣΠΑ και ΣΔΙΤ
Τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ, την οργάνωση έργων διαχείρισης απορριμμάτων ώστε να είναι «bankable», αλλά και τη σημασία των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ως εναλλακτικό χρηματοδοτικό εργαλείο θα αναπτύξουν η κα Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου , ο κ. Νίκος Χιωτάκης, πρόεδρος της εταιρείας Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική Ανάπτυξη-ΠΕΤΑ Α.Ε και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ, ο κ. Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ), ο κ. Κωνσταντίνος Γκάσιος της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Envitec ως εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών Archirodon Group NV- Intrakat- Envitec και ο κ. Γιώργος Σκουτερόπουλος, Finance Manager ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. Θα γίνουν επίσης παρουσιάσεις των έργων ΣΔΙΤ στην Ήπειρο και στις Σέρρες.
Καλές πρακτικές και τεχνολογίες

Πρωτοπόροι Δήμοι και εταιρείες, αλλά και επιστημονικοί φορείς θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων και προηγμένες τεχνολογίες στους τομείς: Πρόληψης παραγωγής αποβλήτων-ενεργοποίησης της συμμετοχής των πολιτών. Μηχανικής διαλογής. Επαναχρησιμοποίησης. Προηγμένων μεθόδων ανακύκλωσης. Ανάκτησης (παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή/και ενέργειας). Ανακύκλωσης και αδρανοποίησης ζωϊκών υπολειμμάτων. Ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Επιτυχημένων μεθόδων ενεργειακής αξιοποίησης RDF, βιομάζας-βιοαερίου. Εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης στα νησιά του Αιγαίου και σε τουριστικές περιοχές. Ενεργοποίησης της συμμετοχής των πολιτών. Ενεργειακής αξιοποίησης RDF, βιομάζας-βιοαερίου.
Ανάμεσά τους , ο Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, ερευνητής ΕΚΕΤΑ , ο κ. Δημήτρης-Σωτήρης Κουρκούμπας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ -Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ο κ. Ανδρέας Μπαμπούνης, Δήμαρχος Σίφνου, , ο κ. Ιωάννης Γρυπιώτης, Δήμαρχος Ευρώτα, ο κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, Μέλος ΔΣ, Δήμου Ελευσίνας, ο κ. Ανδρέας Αλεξανδρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Fargeco Hellas, ο Δρ. Θωμάς Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, εταιρείας του Ομίλου ANAMET, ο κ. Γιάννης Μπούκης, εκπρόσωπος της Βιοαέριο Ενέργεια Α. Λιόσια-ΒΕΑΛ, Όμιλος Εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ, η κ. Σωτηρία Μπούρμπου, Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, Τμήμα Υγείας Ζώων, Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Παναγιώτης Μαντάς, Δήμαρχος Βορείου Κυνουρίας, ο κ. Κωνσταντίνος Βεργανελάκης, Μηχανολόγο-Μηχανικό, WATT AE, ο κ. Διονύσης Τσαλίκογλου, Γενικός Διευθυντής«Πολλάκης & Συνεργάτες Ενεργειακή ΕΠΕ», o κ. Γιάννης Παναγόπουλος, εταίρος 3D Consultancy , ο κ. Βαρδής Φραγκιαδάκης, Πρόεδρος ΦοΔΣΑ «Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ», ο κ. Ιωάννης Παπαηλιόπουλος, Πρόεδρος της «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ο κ. Ηλίας Δημητριάδης, πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., η Δρ. Ρόζυ Χαριτοπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δήμου Κηφισιάς, ο κ. Πέτρος Γανός, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού , Δήμου Πατρέων, ο κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, επίκουρος καθηγητής EMΠ, πρόεδρος Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων , ο κ. Γιώργος Μαυρουδής της Solena Hellas και άλλοι.
Παρουσίαση συμπερασμάτων

Κατά τη διάρκεια εξάλλου του συνεδρίου θα γίνει και η παρουσίαση των συμπερασμάτων του συνεδρίου «EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» το οποίο πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2015 με την ευγενική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συνεργασία των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Οικονομικών.
Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο κ. Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα , ο κ. Βασίλης Τσολακίδης, πρόεδρος ΚΑΠΕ, η κα. Αναστασία Αρφανάκου, Προϊσταμένη, τμήμα διαχείρισης αστικών, βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κ. Γιάννης Καμπούρης, Διευθυντής Ανάπτυξης ΑΔΜΗΕ, ο κ. Γιώργος Παπουτσής, Διευθυντής Διεύθυνσης Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, ο κ. Αλέξανδρος Ντέκας, Σύμβουλος Στρατηγικής και Ανάπτυξης «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ο κ. Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), ο κ. Κώστας Βασιλικός, Πρόεδρος ΕΣΜΥΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων).
Οι συντονιστές
Τα πάνελ του συνεδρίου θα συντονίσουν ο κ. Δημήτρης Μπαϊρακτάρης, ειδικός σύμβουλος ΚΕΔΕ, μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο κ. Xρίστος Βούζας, Γενικός Διευθυντής του πόρταλ www. aftodioikisi. gr, ο κ. Αριστείδης Ζευγίτης, Δ/ντής Σύνταξης του περιοδικού Water and Waste, ο κ. Δημήτρης Δελεβέγκος, Δημοσιογράφος Capital. gr, ο κ. Νίκος Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής πόρταλ www ypodomes.com, ο κ. Αλέξανδρος Βραχνός, επιστημονικός συνεργάτης πρωτοβουλίας και έκδοσης Α- Energy, η κα. Άντα Σεϊμανίδη, Δημοσιογράφος, Συντονίστρια Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Α- ΕΝΕRGY INVESTMENTS.
Βασικοί χορηγοί του συνεδρίου είναι η Ένωση Εταιρειών «Archirodon Group NV – Intrakat – Envitec» και η Fargeco Ηellas, χορηγoί οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και Εdil Hellas , υποστηρικτές οι εταιρείες ΕΠΤΑ AE Σύμβουλοι- Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE, Watt, ΑNTIPOLLUTION, ANAMEΤ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Πολλάκης & Συνεργάτες Ενεργειακή ΕΠΕ, ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ κα.
Ανάμεσα στους χορηγούς επικοινωνίας, είναι τα portal www. aftodioikisi. gr, www. ecozen.gr, www. Water – Waste.com ,www. energia. gr, www.ypodomes.com, www.energyin.gr, η εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, η Action Global Communication και πολλοί άλλοι.

Απάντηση