Συμπόσιο του ΚΑΠΕ: «Πράσινες πόλεις στην ΝΑ Ευρώπη» στην Αθήνα

Οι τελευταίες εξελίξεις στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, ΑΠΕ και διαχείρισης απορριμμάτων, όπως επίσης και θέματα στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι το θέμα του Συμποσίου «Αειφόρες Κοινότητες στη ΝΑ Ευρώπη» που διοργανώνει το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του έργου RE – SEEties.

Το Συμπόσιο, στο οποίο θα συμμετάσχουν ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικοί επιστήμονες, πραγματοποιείται στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Athens Plaza), στις 25 Φεβρουαρίου 2014.

Η αποδοτική χρήση των πόρων είναι προτεραιότητα στην ατζέντα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Η υπερβολική ενεργειακή κατανάλωση, η αλόγιστη παραγωγή απορριμμάτων, αλλά και η έλλειψη μέτρων συντονισμού και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών έχουν οδηγήσει στην επιτακτική αναζήτηση λύσεων για αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Οι κοινότητες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με δήμους και ερευνητικά κέντρα από 8 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, υλοποιεί το έργο R Ε-SEEties, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη των Δήμων στη διαμόρφωση της πολιτικής και το στρατηγικό σχεδιασμό στους τομείς της εξοικονόμησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αξιοποίησης των απορριμμάτων. Το RE – SEEties υποστηρίζεται από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας της ΝΑ Ευρώπης, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση της διαδρομής του: έχουν ήδη υλοποιηθεί δράσεις για την πρόβλεψη της κατανάλωσης πόρων, έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές αναλύσεις και εκτιμήσεις ενώ έχει ολοκληρωθεί και η ανάπτυξη της «εργαλειοθήκης» του έργου, που προορίζεται για χρήση από τους Δήμους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Το συμπόσιο RE – SEEties φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πεδίο ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το όραμα και τα αποτελέσματα του έργου θα διαδοθούν και θα ενσωματωθούν σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Απευθύνεται σε δημάρχους, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με την ενέργεια και το περιβάλλον, εταιρείες παροχής ενέργειας, μελετητικά γραφεία και εταιρείες συμβούλων στους τομείς ΑΠΕ, ΕΞΕ και διαχείρισης απορριμμάτων, κα.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Δήμητρα Μηναδάκη, E – mail : minadaki@cres.gr

Απάντηση