Συμμετοχή ”Στέγης” σε ημερίδα του ΤΕΙ Κοζάνης για το net metering

Ο Σύνδεσμος οικιακών Φωτοβολταϊκών Στέγη συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΙ Κοζάνης με αντικείμενο τη βέλτιστη εφαρμογή συστημάτων συμψηφισμού ενέργειας σε συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά (Φ/Β).
Συγκεκριμένα, την ημερίδα διοργάνωσε στο Αμφιθέατρο Σπύρος Αρσένης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου: «Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας – Promotion of PV energy through net-metering optimization (PV-NET)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED.
Το έργο έχει σαν στόχο τη διερεύνηση των ενεργειακών πολιτικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) στη Μεσόγειο, με σκοπό την καλύτερη -από άποψη κόστους και απόδοσης- αξιοποίηση της Φ/Β τεχνολογίας. Εστιάζεται ειδικότερα στη βέλτιστη ένταξη φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας στα δίκτυα με την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού.
Κατά τη διάρκεια του έργου εγκαταστάθηκε μετρητικός εξοπλισμός σε συνολικά 19 πιλοτικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο, στην Πορτογαλία και στη Σλοβενία. Συλλέχθηκαν αναλυτικά δεδομένα για κάθε εγκατάσταση, όπως κατανάλωση, φωτοβολταϊκή παραγωγή, κλιματικά δεδομένα κ.α. δίνοντας τη δυνατότητα για μια πληρέστερη εικόνα του τρόπου λειτουργίας του ενεργειακού συμψηφισμού σε πραγματικές εγκαταστάσεις. Από τις μετρήσεις προέκυψε ότι η ιδιοκατανάλωση της ενέργειας που παράγεται από το Φ/Β σύστημα μπορεί να φτάσει έως και το 48%. Τα επιστημονικά αποτελέσματα των πιλοτικών εγκαταστάσεων παρουσιάστηκαν ή θα παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Απάντηση