Στο Συνέδριο της Solar Power Europe στο Λονδίνο Συμμετειχε η Μεσσαρίτης Ανανεώσιμες

Στo Λονδίνο βρέθηκαν, από τις 9 έως τις 10 Δεκεμβρίου, οι μεγαλύτερες διεθνώς εταιρίες του χώρου της συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς επίσης και οι σημαντικότεροι χρηματοπιστωτικοί φορείς, στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου του οργανισμού Solar Power Europe, προκειμένου να συζητηθούν διεξοδικά θέματα που αφορούν το μέλλον της ηλιακής τεχνολογίας στην Ευρώπη.
Η Solar Power Europe (πρώην EPIA) αναγνωρίζοντας την αναδυόμενη σημασία της λειτουργίας και συντήρησης για τις μελλοντικές επιδόσεις του κλάδου, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, μαζί με τα μέλη της, να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής για τον Ευρωπαϊκό ηλιακό τομέα.
Προς επίτευξη αυτού του σκοπού φέρνει σε επαφή τους «πρώτης γραμμής» εμπειρογνώμονες της λειτουργίας και συντήρησης για να οδηγήσουν τη συζήτηση και να δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί ο κλάδος, η οικονομική κοινότητα και όλοι οι σχετικοί εμπλεκόμενοι.
Τελικός στόχος είναι η δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και η υιοθέτησή τους στην καθημερινότητα της δουλειάς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για τη Messaritis Ανανεώσιμες που συμμετείχε ενεργά σε αυτό το συνέδριο, ήταν μία σημαντική στιγμή, δεδομένου ότι αντάλλαξε απόψεις με τις υπόλοιπες κορυφαίες εταιρίες του χώρου, ένιωσε τον παλμό της σύγχρονης αντίληψης για θέματα λειτουργιάς και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών και άκουσε από εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών ταμείων τις απαιτήσεις τους για τη διαχείριση των φωτοβολταϊκών περιουσιών τους.
Συγκεκριμένα, η εταιρία εκπροσωπήθηκε από τον ιδιοκτήτη της κ. Ιωάννη Μεσσαρίτη, ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή της εταιρίας μας σε διεθνή φόρουμ κύρους, όπως αυτό του Solar Power Generation Europe, ενδυναμώνει διαρκώς τη θέση μας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, ενσωματώνοντας και επικαιροποιώντας νέα πρότυπα και διαδικασίες που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας και μεγιστοποιούν τα οφέλη για τους επενδυτές-πελάτες μας.
H εταιρία ανήκει πλέον στο Ευρωπαϊκό O&M Task Force, όπου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, θα εκδώσουμε περί τα τέλη Ιανουαρίου έναν οδηγό με best practices και συμβουλές για την σωστή συντήρηση των Φ/Β. Φαίνεται ότι το θέμα αυτό είναι ακόμη ανώριμο και σε άλλες χώρες, οπότε σκοπός του Task Force είναι να ενημερώσει τους επενδυτές και να τους βοηθήσει να επιλέξουν σωστές υπηρεσίες για να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους. »
Η εταιρία ” Messaritis Ανανεώσιμες ” αποτελεί μέρος του ομίλου εταιριών ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας από το 1955. Είναι ένας από τους βασικότερους και παλαιότερους προμηθευτές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Μέσης και Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και άλλων πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει πιστοποιηθεί με ISO9001:2008 από την TÜ V Rheinland για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και για τη διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN62446:2009.

Απάντηση